De fractie van Volt Amsterdam

Nieuws over / uit de fractie

image:alt

Volt in Amsterdam 2023-2024

Na twee jaar zit Volt inmiddels op de helft van haar eerste periode in de raad. Waar het eerste jaar nog in het teken stond van het opbouwen van een fractie, dossierkennis opdoen en de gang van...
Lees bericht
image:alt

Juliet Broersen kandidaat lijstrekker Europese Parlementsverkiezingen

Graag delen we met jullie wat er speelt met betrekking tot de naderende verkiezingen. Misschien heb je het al gezien in de Volt Nederland-nieuwsbrief van vandaag. Onze fractievoorzitter, Juliet...
Lees bericht
image:alt

Het Afval en Energiebedrijf kan alleen verkocht worden als publieke belangen goed gewaarborgd zijn

Het college is van plan het Afval Energie Bedrijf (AEB) van Amsterdam te verkopen. Wij begrijpen het besluit van het college maar wij vinden het belangrijk dat alle publieke belangen...
Lees bericht
image:alt

Algemene beschouwingen: eerste reactie Volt fractie op voorjaarsnota

Begin mei presenteerde het college de voorjaarsnota 2023 .  De voorjaarsnota laat zien welke grote beleidsmatige en financiële afwijkingen er zijn ten opzichte van de laast vastgestelde...
Lees bericht
image:alt

Opiniestuk Juliet & Itay: Politici durven de touwtjes niet uit handen te geven

Op 17 juni publiceerde het Parool een opiniestuk van Juliet en Itay over democratisering in Amsterdam. Ze schreven dit stuk na een raadsvergadering waar burgerberaden aan bod kwamen. Hoewel veel...
Lees bericht

Volt in Amsterdam, 2022-2023

In maart 2022 is Volt voor het eerst de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd. Naast het neerzetten van een stevig fundament voor onze nieuwe fractie, zijn we bezig geweest met datgene waarvoor we...
Lees bericht

Voorjaarsnota 2023: onze eerste reactie

Amsterdam presenteert vandaag de voorjaarsnota van 2023 . De voorjaarsnota laat zien welke wijzigingen er ten opzichte van de begroting zijn, bijvoorbeeld omdat er financiële mee- en...
Lees bericht
image:alt

Initiatiefvoorstel "Bekend Maakt Bemind"

In tijden van toenemende polarisatie is het belangrijk om mensen samen te brengen, betoogt Itay Garmy samen met collega raadslid Sheher Khan van de fractie van DENK. Met hun verschillende...
Lees bericht

Volt Amsterdam: een jaar in de raad

Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat we werden geïnstalleerd in de Amsterdamse gemeenteraad. We hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Als raadslid kun je van alles doen om Amsterdam...
Lees bericht

Erotisch Centrum - Commissie Bijdrage

Hieronder kan je zowel de video van de bijdrage van Itay tijdens de Commissie Algemene Zaken vinden, als de uitgeschreven tekst. Buiten is het protest van de sekswerkers gaande, tijdens...
Lees bericht

Blog: Studentenhuisvesting

Op dinsdagavond 17 januari, organiseerde Volt samen met de VVD een expertsessie studentenhuisvesting. Het doel van deze sessie was om meer zicht te krijgen in de problemen waar studenten tegenaan...
Lees bericht

6 december: Expertsessie Digitalisering

Op dinsdag 6 december tussen 17:00-19:00 uur organiseert de gemeente Amsterdam op initiatief van Volt raadslid Itay Garmy en GroenLinks raadslid Elisabeth IJmker een expertsessie over...
Lees bericht
image:alt

Stemming over de begroting van 2023

Amsterdam geeft elk jaar zo’n 7 miljard uit aan de stad. De coalitiepartijen beschrijven in hun coalitieakkoord en de jaarlijkse begroting waar dit geld naartoe gaat. De gemeenteraad heeft de...
Lees bericht

Begroting 2023: Moties van Volt

Vandaag heeft de Amsterdamse raad gesproken over de begroting voor 2023. In een reactie op de begroting heeft Volt vandaag twee moties ingediend.
Lees bericht
image:alt

Eerste reactie op de begroting 22 september 2022

Vanochtend presenteerde de Amsterdamse coalitie de begroting voor aankomend jaar . Steeds meer Amsterdammers worden getroffen door de hoge inflatie terwijl de stad al kampt met de uitdagingen...
Lees bericht
image:alt

Maidenspeech Itay Garmy

Op 14 september 2022 gaf Itay Garmy zijn maidenspeech. Deze kun je hier terugkijken en -lezen.
Lees bericht
image:alt

Dag van de Democratie

Vandaag, 15 september, is het de internationale Dag van de Democratie. Deze dag is ooit in het leven geroepen door de Verenigde Naties met één centraal doel: benadrukken hoe belangrijk het is dat...
Lees bericht
image:alt

Reactie op het coalitieakkoord

De Amsterdamse Volt-fractie heeft haar steun voor het akkoord uitgesproken. Veel van onze eigen standpunten, plannen en ideeën voor Amsterdam zijn namelijk terug te vinden in het akkoord. En...
Lees bericht
image:alt

Maidenspeech Juliet Broersen

Op 24 maart zijn Juliet Broersen en Itay Garmy officieel geïnstalleerd als raadsleden voor de gemeenteraad van Amsterdam.
Lees bericht
image:alt
image:alt
image:alt

Opvang en huisvesting van vluchtelingen is een humanitaire plicht

Itay Garmy Nr. 2 Volt Amsterdam Volt Amsterdam is voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de stad. Dat hierover geen twijfel is....
Lees bericht
image:alt

Media: AT5: Volt kan niet wachten om in de raad te komen.

"Nieuwkomer Volt had een goeie week. Volgens een eerste peiling op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen zouden ze in een keer goed zijn voor zo'n vijf zetels. Maar wie zijn de mensen...
Lees bericht
image:alt

Media: AT5: Volt Amsterdam op vijf zetels in de peiling: "Boven onze verwachting"

"Het was lekker wakker worden voor de mensen van Volt Amsterdam vandaag. Met elf procent van de stemmen in de peiling van Maurice de Hond die werd uitgevoerd in opdracht van D66, zou de...
Lees bericht
image:alt

Amsterdam moet de informatievoorziening op orde brengen

Vattenfall blijkt een nieuwe energiecentrale te willen gaan bouwen aan de andere kant van de A10. Noorderlingen wisten van niets en zijn boos. Hoe kun je als gemeente beloven Amsterdammers te...
Lees bericht
image:alt