Duurzaam Amsterdam

We moeten keuzes durven maken en durven handelen.

Groene Galerij

Of het nu gaat om hete, droge zomerdagen of om stortregens in de herfst, het verre- gaand vergroenen van de stad is dé manier om de hoofdstad weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente werkt al hard om een groenere hoofdstad mogelijk te maken. Volt gelooft dat zo’n project echter pas kans van slagen heeft als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.

Energie: de mix van morgen

Driekwart van het broeikasgas dat we uitstoten, komt voort uit energiegebruik. Om de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie mogelijk te maken en soepel te laten verlopen, moeten we een aantal fundamentele keuzes maken in het gemeentebeleid.

Wind en zon vullen elkaar aan in de duurzame energiemix van de toekomst. Volt steunt het plaatsen van windmolens op zee en in de industriële gebieden van de stad. Daarbuiten wil Volt geen windmolens realiseren in de andere zoekgebieden in de buurt van woonwijken. De voordelen van de extra energieopwek wegen daar niet op tegen de nadelen voor bewoners en de natuur. In plaats daarvan verhoogt Volt de ambities voor zonne-energie op daken.

Door de stijgende energieprijzen is het nu nóg meer van belang om te voorkomen dat kostbare warmte weglekt door slechte isolatie. Energiearmoede is een groeiend probleem en verdient de volle aandacht van de gemeente om de warmtetransitie inclusiever te maken. Volt wil werk maken van isolatie door huiseigenaren, huurders en uitbaters te motiveren om te isoleren. Zoals met transparante duurzaamheidseisen op basis van draagkracht en met ondersteunen- de maatregelen naar voorbeeld van het Britse “The Home Energy Saving Programme“.

Veiligheid

Een eerlijk speelveld begint bij heldere spelregels. Het Amsterdam van de toekomst moet een open en tolerante stad zijn. Een stad die intimidatie, geweld en criminaliteit effectief en doelgericht aanpakt. Dit vereist een doorlopende dialoog in de samenleving.

In de discussie rond de Wallen is wat Volt betreft het tegengaan van uitbuiting van sekswerkers en bestrijden van mensenhandel het belangrijkste uitgangspunt. We willen dat Amsterdam meer samenwerking zoekt met andere Europese steden en partijen om netwerken die zich bezighouden met mensenhandel aan te pakken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download het volledige verkiezingsprogramma (PDF)
 • 01

  Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

  Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Duurzaamheid moet de norm worden voor Amsterdam.

 • 02

  Een nieuwe kijk op economie

  Innovatie begint bij mensen. Volt wil dat welzijn een belangrijke drijfveer wordt voor economisch beleid. Een stad die in balans wil zijn, laat zich niet verdelen in winnaars en verliezers, maar kijkt naar het geheel en betrekt iedereen bij het succes.

 • 03

  Gelijke kansen voor iedereen

  Echte vrijheid is kunnen zijn wie je bent en kunnen doen waar je goed in bent. We willen dat alle Amsterdammers dezelfde kansen krijgen, we willen werken aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en de verschillen tussen wijken verkleinen.

 • 04

  De moderne hoofdstad

  Volt wil de toekomst van de volgende generatie veiligstellen en de kans geven dromen en ambities waar te maken. Dat kan alleen met toegankelijk onderwijs voor iedereen in de stad, ongeacht je postcode.

 • 05

  De ziel van de stad

  Amsterdammers moeten de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over de belangrijkste keuzes die hun leven en toekomst beïnvloeden.

 • +1

  Toekomst. Made in Europe

  Van Europese samenwerking wordt Amsterdam sterker en Europa wordt sterker van Amsterdam. Volt streeft ernaar dat Amsterdam één van de leidende steden op het gebied van duurzame innovatie wordt - een paradijs voor best practices op duurzaamheidsgebied.