Erotisch Centrum - Commissie Bijdrage

Hieronder kan je zowel de video van de bijdrage van Itay tijdens de Commissie Algemene Zaken vinden, als de uitgeschreven tekst.

Buiten is het protest van de sekswerkers gaande, tijdens Itay's bijdrage wordt dit ineens heel luid, waardoor hij lacht.

31 mrt. 2023

Dank voorzitter.

Voorzitter, zoals wij allemaal hebben kunnen zien, maakt de eventuele komst van een erotisch centrum veel los. De afgelopen dagen hebben velen van ons hier honderden mails gehad met een luid en duidelijk geluid. Zelf woon ik op steenworp afstand van de mogelijke locaties in Amsterdam Zuid. De afgelopen dagen ben ik daarom in gesprek gegaan met een aantal buurtbewoners om te kijken hoe zij er in staan. Er worden terechte zorgen gedeeld en het is daarom ook goed dat ze de komende tijd de kans krijgen om zich uit te spreken. 

Een van de dingen die mij wel opviel is dat er soms uitermate naar en respectloos wordt gesproken over sekswerkers en ook over en met de politici die de beslissingen hierover moeten nemen. Ik wil daarom ook beginnen met een oproep. Namelijk dat wij elkaar allemaal respectvol moeten behandelen ongeacht wat onze mening is in deze discussie en hoe passievol wij ook zijn over het onderwerp. Ik hoop dat we de verdere dialoog over het onderwerp op een respectvolle manier kunnen blijven voeren met de raad, de bewoners en de sekswerkers. Daarbij wil ik ook expliciet benadrukken dat sekswerkers gewoon mensen zijn zoals u en ik, en ze in niemands verdom hoekje horen. 

Dan over op de inhoud. Wij moeten reageren op een stuk over drie mogelijke locaties voor een erotisch centrum. Het onderzoek ziet er wat ons betreft helder uit. De drie doelstellingen van het centrum zijn ook helder: het verbeteren van de positie van sekswerkers, het tegengaan van ondermijning en het verminderen van overlast door drukte in het Wallengebied. 

Wij onderschrijven deze doelstellingen en wij steunen ook de uitgangspunten zoals dat het totale aantal vergunde sekswerkplekken in de stad niet minder mag worden en dat sekswerkers zoveel als mogelijk in het vergunde circuit terecht moeten komen. Alleen wij zetten wel grote vraagtekens of de doelen met de huidige plannen behaald worden. Wij zijn met name sceptisch hoe de komst van een erotisch centrum de toerismedruk op de stad kan verlagen en wij maken ons zorgen over de onduidelijkheden rondom de impact van het centrum in een buurt. 

(Itay lacht omdat het protest van de sekswerkers met muziek duidelijk te horen is in de commissiezaal.)

In het verleden zijn er vaker ramen gesloten in het stadscentrum. De drukte is daarbij niet afgenomen. Er wordt duidelijk aangegeven dat het centrum geen toeristische trekpleister moet worden maar tegelijkertijd wordt er ook aangegeven dat het centrum duizenden bezoekers per week moet aantrekken. Hoe rijmt dat met elkaar? Op welke bezoeker richt het centrum zich dan precies en hoe voorkom je dat je de drukte niet verplaatst van de ene naar de andere plek en hoe weten we of een bezoeker aan het centrum niet alsnog ook naar het Wallen gebied gaat? Verder zijn wij ook benieuwd hoe de burgemeester kijkt naar de zorgen van de sekswerkers over mogelijk gebrek aan veiligheid en het eventueel gedwongen verlaten van hun werkplek. 

Dan heb ik nog een aantal vragen over het vervolgproces. Het college gaat nu verder gesprek in met de betreffende stadsdelen en met betrokkenen zoals de sekswerkers. In hoeverre zal hun advies en mening meegewogen worden in de uiteindelijke keuze voor een locatie?

Wat als elke buurt de locatie afwijst en als sekswerkers niet willen verplaatsen, wat gaat er dan gebeuren? Zullen we dan een alternatief moeten bedenken voor het centrum of gaan wij daar hoe dan ook mee door? En komen er dan alsnog nieuwe gebieden aan bod of blijven wij dan bij de huidige locaties?

Eén van de redenen waarom ik vraag naar het vervolgproces, is omdat ik uit gesprekken die ik met bewoners voer, merk dat dit voor hen niet altijd duidelijk is. Ze weten niet of hun inspraak meegewogen wordt en hebben daarom ook weinig of geen vertrouwen in het proces. Het is aan ons en aan de gemeente om deze zorgen zoveel als mogelijk weg te nemen. De twee bijeenkomsten met de burgemeester waren hier een goede eerste stap voor. Gaat het college, wellicht ook mede op basis van deze avonden, haar informatieverstrekking en proces eventueel nog aanpassen? 

Interruptie PvdA (zie beneden)

Blijkt uit deze bijeenkomsten bijvoorbeeld dat een bepaalde zorg erg onder bewoners leeft en zouden we die zorg kunnen verminderen door aanvullende bijeenkomsten te organiseren? 

Om af te ronden.

Onze fractie kijkt uit naar de adviezen van de stadsdelen en de uitkomsten van de verdere gesprekken die zullen plaatsvinden met alle betrokkenen. Momenteel zijn wij er echter niet van overtuigd dat het centrum de beoogde doelen kan behalen.

Tot zover.

Interruptie van Lian Heinhuis (PvdA)

Samengevat

Vraag: Zou Volt voor het erotisch centrum hebben gestemd als zij vorige raadsperiode in de raad waren geweest?

Antwoord: Wij zien niet hoe de huidige doelen met het erotisch centrum behaald zullen worden, dus nee waarschijnlijk niet.