6 december: Expertsessie Digitalisering

Op dinsdag 6 december tussen 17:00-19:00 uur organiseert de gemeente Amsterdam op initiatief van Volt raadslid Itay Garmy en GroenLinks raadslid Elisabeth IJmker een expertsessie over digitalisering. Welke kansen liggen er voor Amsterdam op dit gebied, en wat zijn de risico’s? Naast de aanwezige experts een raadsleden kunnen andere geïnteresseerden de sessie bijwonen.

29 nov. 2022

Digitalisering biedt onze stad veel kansen. Zo kan de gemeente digitale toepassingen gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en vereenvoudigen. Tegelijkertijd brengt digitalisering ook nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Om te kunnen profiteren van de kansen die digitalisering brengt, maar tegelijkertijd om te gaan met de uitdagingen, presenteerde Amsterdam in 2019 voor het eerst de Agenda Digitale Stad. In dit document schreef het college haar visie over digitalisering en de doelen die ze zichzelf op dit gebied stelde.

De huidige Agenda Digitale Stad loopt binnenkort af. Ter voorbereiding op de nieuwe agenda gaat de raad in gesprek met verschillende experts die de aanwezigen zullen bijpraten over onderwerpen als digitale inclusie, artificiële intelligentie en openbaarheid van data. Iedereen is welkom om de sessie bij te wonen. U kunt de sessie via een livestream volgen of naar het stadhuis komen.

Sprekers

  • Sander van der Waal, onderzoeksdirecteur bij Waag

  • Jesse Renema, projectleider bij Open State Foundation over open data en openheid

  • Sennay Ghebreab, wetenschappelijk directeur van Civic Al Lab (Universiteit van Amsterdam) over gelijke kansen en AI.

  • Robert Goené, filosoof, onderzoeker met focus op digitalisering van de rechtsstaat

  • Nicole Goedhart, onderzoeker bij Amsterdam UMC over digitale ongelijkheid

  • Daniel Charite, innovatiedirecteur bij Deloitte over mogelijkheden van digitale toepassingen

De sprekerslijst is onder voorbehoud