Eerste reactie op de Begroting 2024

Noodzakelijke investeringen voor belangrijke uitdagingen, maar de onzekerheid over de financiële toekomst van Amsterdam blijft. Gisterochtend presenteerde de wethouder van Financiën de begroting voor 2024. De aankomende weken zullen we de tijd nemen om de begroting uitvoerig te bestuderen. In deze blog lees je alvast onze eerste reactie.

29 sep. 2023

Het college kiest er opnieuw voor om flink in de stad te investeren. Dat is goed, want we staan voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, lange wachtlijsten in de zorg en een wooncrisis. Ondanks de duidelijke en veelal goede keuzes die in de begroting worden gemaakt, zien wij ook dat de schuld oploopt, dat wij te maken krijgen met hoge rentelasten en dat niet al onze uitgaven gedekt zijn in de toekomst. 

De instabiele financiële situatie is een gevolg van extra investeringen, gestegen kosten en onduidelijkheid over toekomstige financiering vanuit het Rijk naar gemeenten. Het is daarom belangrijk dat er vanuit het Rijk snel duidelijkheid komt. Daarnaast is het college momenteel bezig om onze uitgaven en inkomsten beter te onderzoeken zodat wij goed kunnen beoordelen welke uitgaven van de stad effectief en noodzakelijk zijn. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2024 gepubliceerd. We verwachten dat het college op dit moment dan ook meer zal vertellen over hoe we ons in financieel opzicht gaan voorbereiden op de toekomst. Dat blijkt namelijk nog onvoldoende uit deze begroting. We zullen hier scherp op zijn, want de rekening mag niet doorgeschoven worden naar toekomstige generaties. 

Amsterdam blijft investeren

Het college is van plan om ook het aankomend jaar flink te investeren. Daar worden wat Volt betreft goede keuzes in gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan extra geld voor het bestrijden van de wooncrisis, maar ook aan extra geld voor de stadsdelen die dit grotendeels naar eigen inzicht mogen uitgeven. Bewoners en stadsdeelcommissies weten zelf vaak het beste welke investeringen er in hun stadsdeel nodig zijn. Wij vinden het dan ook een logische en goede keuze om stadsdelen hier veel zeggenschap in te geven. Ook zijn we blij dat het college het meeste geld uitgeeft aan de stadsdelen en groepen die het meest kwetsbaar zijn. 


De toerist gaat meebetalen

Door de hoge inflatie is het leven voor iedereen duurder geworden. Voor sommige Amsterdammers is het steeds lastiger de eindjes aan elkaar te knopen. Volt vindt het dan ook belangrijk dat de lasten voor Amsterdammers niet worden verhoogd. Gelukkig ziet het college dat ook zo. De investeringen wil het college deels dekken door de toeristenbelasting te verhogen. Eerder dit jaar hebben wij, net als veel andere partijen, aangegeven dat de toeristenbelasting wat ons betreft fors verhoogd moest worden. Het college heeft hier gehoor aan gegeven. De opbrengsten uit toeristenbelasting worden namelijk niet verhoogd tot 30, maar tot  65 miljoen euro vanaf 2027. Dit is niet alleen goed voor de gemeentebegroting, maar zal hopelijk ook helpen in het terugdringen van de drukte en overlast in de stad. 

Een leesbare begroting

Het afgelopen jaar hebben wij verschillende moties ingediend om de leesbaarheid van de begroting en andere financiële stukken te verbeteren. Elke Amsterdammer zou tenslotte moeten kunnen begrijpen wat Amsterdam met haar geld doet. Daarnaast moet de raad in staat worden gesteld om haar controlerende functie goed uit te voeren. Hoewel er met deze begroting een verbetering zichtbaar is (zo is er bijvoorbeeld een publieksversie gepubliceerd), zijn we er nog niet. We zullen ons blijven inzetten voor een begroting die steeds beter en voor een steeds groter publiek leesbaar wordt. 


De raad zal de begroting in oktober bespreken en hierover stemmen in de raadsvergadering van 8 en 9 november. Wij zullen de begroting de komende tijd verder doornemen om ons voor te bereiden op het debat.

Wij zijn ook benieuwd naar wat jullie van de begroting vinden en wat er volgens jullie ontbreekt of anders moet. Wil je een reactie achterlaten? Dat kan door ons een bericht te sturen op onze social media kanalen, of door te mailen naar [email protected].