Amsterdam moet de informatievoorziening op orde brengen

Vattenfall blijkt een nieuwe energiecentrale te willen gaan bouwen aan de andere kant van de A10. Noorderlingen wisten van niets en zijn boos. Hoe kun je als gemeente beloven Amsterdammers te betrekken als zij zich overvallen voelen?

17 jan. 2022

De inwoners van de wijken Elzenhagen en Jeugdland in Amsterdam-Noord ontdekten vorige week tot hun verbazing dat Vattenfall vlakbij een gasgestookte hulpwarmtecentrale wil bouwen. De buurt werd niet netjes geïnformeerd en betrokken door de gemeente, maar moest het nieuws vernemen via een blad van de provincie over de vergunningaanvraag. De buurtbewoners zijn ontsteld en terecht.

Een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck laat weten dat ze de ergernis goed kan voorstellen. Begrip, dat is een goed begin, zou je zeggen. Maar dat Amsterdammers via-via achter de plannen moesten komen schaadt weer het vertrouwen tussen inwoner en gemeentebestuur. ‘Weer’, want ondanks alle goede voornemens en participatie-experimenten van de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP – voornemens die Volt overigens enthousiast steunt, laat dat duidelijk zijn – gaat het nog steeds niet goed.

Het gedoe rond het nieuwe theater van de Meervaart, de huurverhoging voor volkstuinders in West, onvrede over de werkwijze rondom het plaatsen van windmolens en deze week nog de reuring over het gezeul met het ‘erotisch centrum’ voor sekswerkers waar zelfs stadsdeelcommissies niks van bleken te weten: mensen voelden zich overvallen, het wantrouwen nam toe.

Permanent burgerberaad

Om deze reden stelt Volt Amsterdam een permanent burgerberaad voor, naar voorbeeld van de Bürgerraten in oost-België en Aken. In plaats van ad hoc en per onderwerp het bijeenroepen van een groep ingelote Amsterdammers, zoals nu gebeurt, een permanent en geloot burgerberaad dat minimaal anderhalf jaar zit en op alle denkbare onderwerpen beraden organiseert. Met vooraf duidelijke afspraken met de gemeenteraad over de voorwaarden waaronder ideeën van Amsterdammers worden overgenomen. De ervaringen in Europa (Ierland, Frankrijk, België, Aken) zijn zeer positief; het vertrouwen en het draagvlak nemen toe.

Maar toch: je kunt participatie-initiatieven organiseren tot je een ons weegt, het is essentieel dat de informatievoorziening dan wel op orde is. Want vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.

Als er een plan ligt om zoiets als een gasgestookte energiecentrale te bouwen vlakbij een woonwijk, in een tijd dat er veel gedoe is over grote staalbedrijven met hun uitstoot, dan is het vast niet te veel gevraagd als dit soort plannen onverwijld via de kennisgevingskanalen van de stad bekend worden gemaakt. Als Volt beloven wij dat wij hier werk van gaan maken.

Juliet Broersen

Lijsttrekker Volt Amsterdam

Deze opiniebijdrage is gepubliceerd op 17 januari 2022 op Joop: https://joop.bnnvara.nl/opinies/amsterdam-moet-de-informatievoorziening-op-orde-brengen