Europees denken, lokaal doen

Amsterdam maakt grote veranderingen door. De coronacrisis heeft diepe kloven blootgelegd die niet genegeerd kunnen worden. Kloven tussen mensen die direct geraakt zijn in hun inkomen en mensen die met betrekkelijk eenvoudige aanpassingen kunnen overleven. Het toont ons de kwetsbaarheden in het sociale weefsel van onze stad.

De klok tikt. We moeten op zoek naar een frisse visie op de toekomst en loskomen van de versleten denkbeelden uit het verleden. We kunnen niet wachten met oplossingen voor dringende problemen als de klimaatcrisis, de wooncrisis en de groeiende kansenongelijkheid. Amsterdam verdient politiek die buiten bubbels denkt en meer met Amsterdammers bezig is dan met zichzelf. Politiek waarbij langetermijndenken en verbinding centraal staan. Politiek die buiten haar grenzen denkt.

Onze politieke thema’s

Duurzaam Amsterdam
Volt gelooft dat Amsterdam alles in huis heeft om sterker uit de huidige klimaatcrisis te komen. Maar we moeten keuzes durven maken en durven handelen. De wereld staat voor een serieuze uitdaging om de overstap te maken naar een samenleving waarin duurzaamheid de norm is.
Een nieuwe kijk op economie
Volt wil de balans vinden tussen welvaart en welzijn. De handelsgeest van Amsterdam heeft de stad en zijn inwoners veel gebracht, maar voor een stad die aantrekkelijk is om in te wonen en werken is onderlinge solidariteit een voorwaarde. Volt kiest voor evenwichtig beleid dat ruimte geeft om te innoveren zonder afbreuk te doen aan het sociale weefsel van de stad.
Gelijke kansen voor iedereen
Amsterdammers verdienen het recht om hun leven in de hoofdstad in te vullen op een manier die bij ze past. Volt wil een Amsterdam waarin niemand buiten de boot valt en je erop kunt rekenen dat je ongeacht je afkomst, geaardheid, opleidingsniveau of gender dezelfde kansen krijgt om je dromen te verwezenlijken en een toekomst op kunt bouwen op jouw manier.
De ziel van de stad
Onze cultuur vertelt ons wie we als Amsterdammers waren, wie we zijn en wie we kunnen worden. We moeten daarom goed zorgen voor onze culturele sector, zeker na de dramatische gevolgen van COVID-19. Daarbij is het belangrijk dat wij op transparante wijze inzage krijgen in belangrijke afwegingen en betrokken worden bij keuzes die direct invloed hebben op ons leven.
Toekomst. Made in Europe
Best practices: Volt bedrijft politiek met een open blik. We putten onze inspiratie uit beleid dat zich al in andere steden bewezen heeft. Europese samenwerking maakt onze stad sterker.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download het volledige verkiezingsprogramma (PDF)
 • 01

  Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

  Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Duurzaamheid moet de norm worden voor Amsterdam.

 • 02

  Een nieuwe kijk op economie

  Innovatie begint bij mensen. Volt wil dat welzijn een belangrijke drijfveer wordt voor economisch beleid. Een stad die in balans wil zijn, laat zich niet verdelen in winnaars en verliezers, maar kijkt naar het geheel en betrekt iedereen bij het succes.

 • 03

  Gelijke kansen voor iedereen

  Echte vrijheid is kunnen zijn wie je bent en kunnen doen waar je goed in bent. We willen dat alle Amsterdammers dezelfde kansen krijgen, we willen werken aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en de verschillen tussen wijken verkleinen.

 • 04

  De moderne hoofdstad

  Volt wil de toekomst van de volgende generatie veiligstellen en de kans geven dromen en ambities waar te maken. Dat kan alleen met toegankelijk onderwijs voor iedereen in de stad, ongeacht je postcode.

 • 05

  De ziel van de stad

  Amsterdammers moeten de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over de belangrijkste keuzes die hun leven en toekomst beïnvloeden.

 • +1

  Toekomst. Made in Europe

  Van Europese samenwerking wordt Amsterdam sterker en Europa wordt sterker van Amsterdam. Volt streeft ernaar dat Amsterdam één van de leidende steden op het gebied van duurzame innovatie wordt - een paradijs voor best practices op duurzaamheidsgebied.