Wij zijn Volt

Wij zijn Volt, een Europese beweging.

Wij geloven dat betere samenwerking de enige manier is om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken. Volt heeft gekozen voor vertegenwoordigers in het Europees parlement, het Nederlands parlement en in verschillende Europese gemeenten. Met een eenduidig, coherent Europees programma verbinden we als eerste partij alle Europese steden en bouwen we bruggen.

Waarom doen wij mee aan de gemeente­raads­ver­kiezingen?

Voor Volt is vertegenwoordiging op lokaal niveau een logische volgende stap. Dat wij een Europese partij zijn, betekent meer dan vertegenwoordiging in Brussel. Volt wil in heel Europa aanwezig zijn.

Europa komt tot leven in de regio; in Rotterdam als havenstad, in Wageningen als kenniscentrum van voedsel en leefomgeving, in Amsterdam als een van de culturele hoofdsteden van Europa en in Maastricht als stad die ons economisch en cultureel verbindt met onze Duitse en Belgische buren.

Onze lokale vertegenwoordigers zijn de oren en ogen van mensen dichtbij en houden de Volt-vertegenwoordigers op landelijk en Europees niveau scherp. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor mensen en wij willen dat dat aanspreekpunt staat als een huis.

Volt zorgt voor verbinding

Verbinding tussen landen in Europa, tussen steden, tussen mensen onderling, tussen inwoners, de overheid en de politiek. Wij maken verbinding met de toekomst, de maatschappij waarin we willen leven, door onze waarden om te zetten in plannen voor Europa. Wij creëren een samenleving van gelijke kansen en gedeeld geluk, waarin dialoog centraal staat.

Wij beseffen dat een democratie pas werkt als mensen actief kunnen deelnemen, als inwoners gezien, gehoord en meegenomen worden bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. Een actieve burgersamenleving maakt onze democratie gezond.

De overheid moet mensen vertrouwen op hun kennis en kunde; ruimte bieden aan de expertise van de arts, de agent of de docent. Als we hier actief aan werken, kunnen we het vertrouwen tussen de politiek, de overheid en de maatschappij herstellen.

Denk Europees, doe lokaal

Lokaal zal Volt altijd met een Europese blik kijken naar kansen en uitdagingen. Volt haalt de beste voorbeelden uit Europa naar Nederland, om praktische oplossingen voor lokale uitdagingen te vinden.

Denk aan de Weense aanpak van het woningtekort, een samenwerking tussen woningcorporaties, beleggers en overheid, of aan sanctuary cities zoals Barcelona, die vluchtelingen veilig opvangt. Of kijk naar Frankfurt, waar Volt een wethouder voor digitale zaken heeft aangesteld om overheidsdiensten toegankelijker te maken en om te zorgen dat iedereen meekomt met de digitale veranderingen van deze tijd.

Wij zetten ons in om samenwerking over de grens te verbeteren. Juist lokaal. We willen zorgen voor grensoverschrijdende ov-verbindingen, voor duurzaam toerisme, voor meer culturele samenwerking en een gezamenlijke aanpak van criminaliteit. Dankzij goed contact tussen onze lokale en landelijke vertegenwoordigers. Overal in Europa kunnen we deze ambities waarmaken.

Een nieuwe generatie in de politiek

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren. Waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt optimisme in de politiek met een radicaal positief geluid. Het is tijd om dat geluid ook op lokaal niveau te laten horen.