Initiatiefvoorstel: "Bekend maakt Bemind"

Elkaar opzoeken, juíst als dat moeilijk is. Volt-raadslid Itay Garmy is Joods en pro-Israël en DENK-raadslid Sheher Khan is moslim en pro-Palestina. Ondanks hun verschillen hebben ze samengewerkt aan een voorstel om verschillende groepen Amsterdammers dichter bij elkaar te brengen. Nu het Israëlisch-Palestijnse conflict veel onschuldige slachtoffers maakt, is het voorstel actueler dan ooit. “Het is belangrijk dat we ondanks onze verschillen blijven praten en elkaar proberen te begrijpen".

10 okt. 2023

Polarisatie, discriminatie en racisme nemen toe. Dat doet afbreuk aan de inclusieve en solidaire stad die Amsterdam wil zijn. Uit onderzoek blijkt dat, om discriminatie en racisme tegen te gaan, het essentieel is dat mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Zo kunnen stereotypen en vooroordelen worden ontkracht en kan er wederzijds begrip ontstaan. Hoewel de gemeente inzet om discriminatie en racisme te bestrijden, is er meer nodig. Met dit initiatief stellen Itay en Sheher voor om in plaats van incidentele subsidiëring van projecten, langdurig te investeren in bewezen methoden om discriminatie en racisme te bestrijden.  

Voorstel 1: Ontmoeting breekt muren af 

Met elkaar praten en elkaar ontmoeten is een bewezen manier om negatieve vooroordelen en stereotypen tussen groepen te verminderen. Dit zou daarom structureel moeten gebeuren. De gemeente moet ontmoeting tussen groepen Amsterdammers met verschillende achtergronden faciliteren en organisaties ondersteunen om deze ontmoetingen ook zelf op te zetten. 

Voorstel 2: Betrekken van rolmodellen

Onderzoek wijst uit dat het uitspreken tegen discriminatie werkt. Daarom zou de gemeente moeten werken met rolmodellen uit verschillende groepen, óók met rolmodellen uit religieuze stromingen. De gemeenschappelijke deler hierbij moet altijd het respect zijn voor de gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht kleur, afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, en andere kenmerken die je maken tot wie je bent. 

Voorstel 3: Ontmoetingen op scholen 

42% van de docenten in het voortgezet onderwijs was afgelopen jaar getuige van antisemitisme in het klaslokaal. Ook andere vormen van discriminatie en racisme (zoals anti-islam en anti-LHBTIQ+) vinden hun weg naar de school. Om dit tegen te gaan, zijn er verschillende programma’s opgericht die negatieve stereotyperingen van leerlingen over anderen tegengaan. Deze programma’s zijn bewezen effectief, en zouden daarom door meer scholen gebruikt moeten kunnen worden. Dit is mogelijk door de effectiviteit van programma’s structureel onder de aandacht te brengen bij scholen en financiering hiervoor langjarig vast te stellen. 

Voorstel 4: Investeren in pre- en debunking

Complottheorieën zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De gevolgen zijn polariserend en ondermijnend voor onze democratie. Het is belangrijk om deze vaak racistische complottheorieën te de-bunken (ontkrachten) en pre-bunken (voorkomen). Dit moet onderdeel worden van de interculturele ontmoetingen en lesprogramma’s in de stad. 

Voorstel 5: Interculturele ontmoetingen via kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn een goed middel om verschillende groepen met elkaar in contact te brengen en begrip en acceptatie voor elkaar te vergroten. Projecten in de kunst en cultuur die zorgen voor verbinding moeten onderdeel uitmaken van ons antidiscriminatiebeleid. 

Voorstel 6: 21 maart - Internationale Dag Tegen Racisme 

Verschillende groepen strijden voor emancipatie en eisen hun positie in de samenleving op. Dit is een heel mooie ontwikkeling. Wat deze ontwikkeling nog beter zou maken, is kennis van elkaars strijd en hoe die met solidariteit beter vormgegeven kan worden. Hiervoor kan de Internationale Dag Tegen Racisme goed gebruikt worden. Deze dag leent zich bij uitstek als een jaarlijks terugkerende periode om de nadruk te leggen op de gedeelde strijd tegen racisme en discriminatie.


Morgen stemt de raad over het initiatiefvoorstel. De vergadering is live te volgen via deze link. Ben je benieuwd naar het volledige initiatiefvoorstel? Die lees je via deze link
Verschillende media berichtten al eerder over het voorstel, zie:

Artikel in het Parool

Artikel in de Volkskrant

NPO Radio 1