Een nieuwe kijk op economie

Volt wil de balans vinden tussen welvaart en welzijn.

Thuis in de stad

De wooncrisis is in grote delen van Nederland voelbaar. Onze Tweede Kamerfractie werkt hard om de crisis op landelijk niveau te bestrijden. Daarnaast gelooft Volt dat er lokaal actie nodig is voor de problemen op de Amsterdamse woningmarkt. De gemeente moet wat ons betreft de teugels in handen nemen op het gebied van volkshuisvesting. Wonen is een recht, geen luxe. We willen dat Amsterdam kiest voor evenwicht: oplossingen die nu het verschil maken voor de groepen die het meest getroffen zijn door de wooncrisis en in de toekomst structureel zorgen voor een eerlijk, sociaal en houdbaar woonbeleid.

Betaalbaar bouwen, betaalbaar houden

Door de wooncrisis grijpen Amsterdammers met lage- en middeninkomens steeds mis, starters zijn stoppers geworden en uitzonderingssituaties - zoals noodgedwongen ‘tijdelijk’ bij je ex blijven wonen of ‘even’ teruggaan naar het ouderlijk huis - lijken het nieuwe normaal. De stad moet linksom of rechtsom het aantal betaalbare woningen behouden én uitbreiden.

Die huizen moeten gebouwd worden voor Amsterdammers, niet voor projectontwikkelaars of vastgoedbeleggers. We steunen daarom de voorgenomen opkoopbescherming, waardoor huizen met een WOZ-waarde van minder dan €512.000 na verkoop vier jaar lang niet verhuurd mogen worden.

Maar hoe helpen nieuwe woningen als de huur voor veel mensen te hoog is? Wat voor zin heeft het om als stadsbestuur veel geld, tijd en energie te steken in het realiseren van nieuwe koopwoningen als die bij de eerstvolgende doorverkoop direct onbetaalbaar zijn voor de meeste Amsterdammers? Het belangrijkste is dat woningen vanaf dag één betaalbaar zijn en daarna betaalbaar blijven. Daarom doet Volt de volgende voorstellen.

Innovatiehoofdstad

Het is nu nog lastig voor te stellen, maar er komt een tijd waarin al onze energie uit hernieuwbare bronnen komt. De zon en wind gaan zorgen voor de stroom die nodig is om naar je werk te komen, je huis te verwarmen en te koken.

Wij willen ruim baan maken voor creatievelingen die willen bijdragen aan het oplossen van klimaatvraagstukken. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe manier van kijken naar de manier waarop we ons verplaatsen, voedsel produceren en energie opwekken. Volt wil dat de duurzame leiders van morgen zich vandaag al thuis voelen in Mokum. Ook de gemeente moet verantwoordelijkheid nemen bij het stimuleren van een vindingrijke economie.

Toerisme

Volt wil dat Amsterdam een open stad blijft, waar bezoekers zich welkom voelen en kunnen genieten van een divers aanbod in cultuur, horeca en winkels. De balans tussen de soms flinke druk van massatoerisme en de leefbaarheid voor de Amsterdammers is echter cruciaal. Het centrum wordt er een stuk leuker op als bewoners van de omliggende wijken zich daar ook weer op hun plek voelen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download het volledige verkiezingsprogramma (PDF)
 • 01

  Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

  Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Duurzaamheid moet de norm worden voor Amsterdam.

 • 02

  Een nieuwe kijk op economie

  Innovatie begint bij mensen. Volt wil dat welzijn een belangrijke drijfveer wordt voor economisch beleid. Een stad die in balans wil zijn, laat zich niet verdelen in winnaars en verliezers, maar kijkt naar het geheel en betrekt iedereen bij het succes.

 • 03

  Gelijke kansen voor iedereen

  Echte vrijheid is kunnen zijn wie je bent en kunnen doen waar je goed in bent. We willen dat alle Amsterdammers dezelfde kansen krijgen, we willen werken aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en de verschillen tussen wijken verkleinen.

 • 04

  De moderne hoofdstad

  Volt wil de toekomst van de volgende generatie veiligstellen en de kans geven dromen en ambities waar te maken. Dat kan alleen met toegankelijk onderwijs voor iedereen in de stad, ongeacht je postcode.

 • 05

  De ziel van de stad

  Amsterdammers moeten de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over de belangrijkste keuzes die hun leven en toekomst beïnvloeden.

 • +1

  Toekomst. Made in Europe

  Van Europese samenwerking wordt Amsterdam sterker en Europa wordt sterker van Amsterdam. Volt streeft ernaar dat Amsterdam één van de leidende steden op het gebied van duurzame innovatie wordt - een paradijs voor best practices op duurzaamheidsgebied.