"Volt maak zich zorgen over de lange termijn", Amsterdam presenteert de Voorjaarsnota 2024

Vandaag presenteerde de wethouder de Voorjaarsnota van 2024. Dit document beschrijft welke veranderingen er zijn ten opzichte van de begroting. Dit gaat bijvoorbeeld om financiële meevallers of het besluit om ergens extra in te investeren. In deze blog lees je onze eerste reactie op de Voorjaarsnota: we zijn tevreden over de investeringen, maar hebben zorgen voor de lange termijn.

16 mei 2024

Goede keuzes

Er blijken een aantal financiële tegenvallers te zijn, maar vooral meevallers. Zo heeft Amsterdam meer geld uit het Rijk gekregen en is er sprake van lagere rentelasten. Hierdoor kan Amsterdam een aantal extra investeringen doen. 

We zijn blij met de keuze extra geld opzij te leggen voor de brug over het IJ. Die is hard nodig om de bereikbaarheid van Noord te verbeteren, wat met de grote woningbouw ambities in dit stadsdeel alleen maar belangrijker wordt. Eerder zijn we in de raad kritisch geweest dat er te weinig geld voor de brug werd gereserveerd. De 100 miljoen die tot nu toe beschikbaar was, was namelijk lang niet genoeg om de brug te realiseren. Met de 120 miljoen die daar nu bijkomt, komt de brug voor het eerst echt in zicht. 

Een andere investering waar we achter staan, is de keuze om 15 miljoen te besteden aan de bouw van een lerarencampus. Hiermee zouden er 80 betaalbare woningen voor leraren worden gerealiseerd. Hoewel dit een druppel op een gloeiende plaats is met het huidige tekort aan woningen en leraren, zijn alle kleine beetjes van belang. Elke woning en elke leerkracht is er ten slotte één. 

Gebrek aan keuzes voor een structureel probleem

Ondanks de ruimte voor investeringen, blijven het financieel spannende tijden. Binnenkort krijgen gemeenten naar verwachting minder inkomsten vanuit het Rijk - dit wordt “het ravijn” genoemd. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat deze week is gepresenteerd wordt hier nog geen duidelijkheid over gegeven. Er bestaat dus nog geen structurele oplossing voor. De Voorjaarsnota gaat hier minimaal op in. Er wordt voornamelijk verwezen naar de zogenoemde bestuursopdracht. Dit is een onderzoek dat de gemeente uitvoert om meer inzicht te krijgen in haar financiën zodat het college en de raad kunnen beslissen wat we wel en wat we niet meer gaan doen. Minder geld dwingt ons tenslotte om scherpere keuzes te maken. Het probleem is dat de bestuursopdracht lang op zich laat wachten. Hij is al enkele jaren uitgesteld. Keuzes over structurele oplossingen voor het ravijn worden dus weer naar voren geschoven. Hierdoor is het onduidelijk wie de rekening moet gaan betalen en met welk geld. 

De komende weken zullen wij de Voorjaarsnota verder bestuderen en bespreken in de commissies. Op 26 en 27 juni zal de Voorjaarsnota in de gemeenteraad behandeld worden. 


De Voorjaarsnota is op deze webpagina van de gemeente te lezen.