Begroting 2023: Moties van Volt

Vandaag heeft de Amsterdamse raad gesproken over de begroting voor 2023. In een reactie op de begroting heeft Volt vandaag twee moties ingediend.

5 okt. 2022

Motie 1: Voer een generatietoets in

Volt pleit voor een generatietoets voor Amsterdam. Een generatietoets maakt de effecten van onze keuzes op onze jongeren, kinderen en toekomstige generaties inzichtelijk. Het verplicht ons verder te kijken dan de komende paar jaar. Zoals de Correspondent laatst treffend schreef: “De meeste politici leven van dag tot dag, van verkiezing tot verkiezing, hooguit van regering tot regering.” Door deze korte horizon worden problemen over het hoofd gezien of zelfs gefaciliteerd. Het beste voorbeeld: de Klimaat crisis. In 1938 vond de eerste wetenschapper een connectie tussen CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde. Sinds de jaren 80 hebben milieuorganisaties zich bezig gehouden met lobbyen en protesteren. En pas decennia later komt de eerste politieke actie langzaam op gang. We kunnen de tijd niet terugdraaien, maar we kunnen er wél voor zorgen dat de keuzes die voor ons liggen worden gemaakt met de toekomst in het vizier. Dat zijn we verplicht aan onszelf, aan onze wereld, aan de huidige generaties en de generaties die nog gaan komen.

Lees de motie over de generatietoets hier.

Motie 2: Zorg voor een begroting die iedere Amsterdammer begrijpt

Iedereen moet kunnen begrijpen waar Amsterdam zijn geld aan uit gaat geven. De begroting is nu alleen beschikbaar als een lang en ingewikkeld document en is enkel in het Nederlands te lezen. Volt wilt dat Amsterdam de begroting ook in andere vormen beschikbaar stelt. Zo vragen wij om een toegankelijke publieksversie in meerdere talen, een interactieve website en om korte video's. Deze maatregelen zorgen ervoor dat elke Amsterdammer op zijn eigen manier de begroting kan benaderen. De één als een lang document, de ander met een snel filmpje en de volgende met een interactieve website waardoor je snel kan vinden wat je zoekt en de samenhang kunt zien tussen verschillende projecten, uitgaven en kosten.

Lees de motie over leesbaarheid hier.

Het vervolg

Volgende week vinden er acht commissievergaderingen plaats. Daar zal het debat over de begroting per onderwerp worden voortgezet. Ook hier kunnen fracties moties indienen. Over al deze moties zal over een aantal weken gestemd worden.