Referendum Hoofdgroenstructuur

Op 6 juni gaan we niet alleen naar de stembus voor het Europees Parlement, maar ook voor een lokaal referendum. Dit referendum vraagt of je voor of tegen het nieuwe “beleidskader Hoofdgroenstructuur” bent. Dit stuk gaat over de bescherming van groen in de stad. Wij vinden het belangrijk dat alle Amsterdammers een geïnformeerde mening vormen. In deze blog vind je daarom meer uitleg over het referendum en ons advies: stem tegen!

23 mei 2024

Wat is het (nieuwe) Beleidskader Hoofdgroenstructuur?

Het Beleidskader Hoofdgroenstructuur is een document dat alle regels en procedures bevat over het groen in Amsterdam. Het beschrijft welke gebieden groen moeten blijven en waar niet gebouwd mag worden, tenzij er een uitzondering wordt gemaakt. Dat beleid heeft nu een update gekregen. Zo zijn er groene gebieden, maar ook uitzonderingsgronden toegevoegd. Deze uitzonderingen worden getoetst door een onafhankelijke commissie, de Technische Advies Commissie (TAC). Hun advies is niet bindend; het laatste woord ligt bij het college van burgemeester en wethouders. De TAC vindt het nieuwe beleidskader een verbetering, maar aan de andere kant zien we dat het college al jaren veel negatieve TAC-adviezen naast zich neerlegt. De initiatiefnemers van het referendum hebben het gevoel dat er te veel ruimte is voor het college om alsnog te bouwen in de beschermde stukken groen in de stad.

Slechte participatie, ontevreden Amsterdammers

Dit referendum is volgens ons  het gevolg van een slecht participatietraject. Dit beleidskader is een ontzettend belangrijk stuk over hoeveel groen er in de stad is en blijft; een onderwerp dat ontzettend leeft onder Amsterdammers. Daar past volgens ons een uitgebreid en pro-actief participatieplan bij. Maar het beleidskader heeft alleen de wettelijk verplichte zes weken ter inzage gelegen. Ondanks deze slechte participatie kwamen er meer dan 500 reacties van bewoners en organisaties (dat is veel voor een stuk dat ‘ter inzage ligt’). Dat zou een teken moeten zijn geweest voor het college om de participatie uit te breiden en het gesprek aan te gaan met de indieners, maar dat is niet gebeurd. Verder zijn veel van deze reacties niet naar tevredenheid verwerkt. Daarom hebben een aantal mensen de procedure gestart om een referendum te starten. Zelfs toen er 10.000 handtekeningen waren opgehaald voor een referendum, had het college nog de kans om tot een compromis te komen. Volt heeft daar in de raad ook om gevraagd. Helaas is dit niet gelukt. Daarom hebben we nu een referendum. Wij concluderen dat het nieuwe beleidskader niet goed is uitgelegd of besproken met de Amsterdammer en daarom zeggen wij: terug naar de tekentafel!

Wat als ik voor stem, wat als ik tegen stem?

Om te beginnen: de gemeenteraad besluit wat er wordt gedaan met de uitslag van het referendum. Maar in principe zeg je met je stem het volgende:

Als je op 6 Juni VOOR het nieuwe beleidskader stemt, dan stem je voor het nieuwe beleid zoals het er nu ligt. Er hoeven dan geen aanpassingen te worden gemaakt. 

Als je TEGEN stemt, dan stem je tegen het nieuwe beleid en zal het college met nieuw beleid komen. Dat zal waarschijnlijk grotendeels hetzelfde blijven, maar hopelijk wordt er dan gehoor gegeven aan de zorgen van de indieners van het referendum.

Ons standpunt

We zijn blij dat Amsterdammers zich inzetten voor het behoud en de uitbreiding van groen in de stad. Dit doel valt samen met onze eigen doelen: een groenere stad en betere bescherming van bestaand groen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Amsterdam steeds minder groen per inwoner heeft, en daar maken wij ons zorgen om. Het nieuwe beleidskader is wat dat betreft een stap in de goede richting, maar sommige zorgen van Amsterdammers zijn terecht. Verder zien we dit referendum ook als een signaal van de Amsterdammers aan het college dat groen niet de prioriteit krijgt die het verdient en dat zij meer betrokken willen worden. Wij hopen dat dit referendum het college dan ook aanzet tot betere participatie op een belangrijk thema als deze.  


Daarom vinden wij dat we tegen moeten stemmen.