Verdrag van Amsterdam

Vandaag, 25 jaar geleden op 2 oktober 1997, tekenden de regeringsleiders van de Europese Unie het Verdrag van Amsterdam. Bijzonder aan dit verdrag is dat belangrijke waarden van de EU voor het eerst werden opgetekend.

2 okt. 2022

Zo werd met dit verdrag vastgelegd dat de Europese Unie “is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben.”

Deze waarden zijn vandaag de dag nog altijd onmiskenbaar van belang. Maar het zijn ook waarden die onder druk staan. Op Europees grondgebied, in Oekraïne, wordt de democratie hard geraakt door de invasie van een dictatoriaal regime. Maar ook binnen EU-lidstaten worden de grondwaarden zoals opgetekend in het Verdrag ter discussie gesteld. In Hongarije en Polen worden de rechten van vrouwen, LHBTI’ers en migranten ingeperkt terwijl tegelijkertijd de vrijheid van de media, academici en gerechtshoven onder druk wordt gezet. Maar ook in Nederland gaat het niet altijd goed. Recent nog, zijn met de inhumane opvang van asielzoekers in Ter Apel zijn mensenrechten in het geding gekomen. Ten slotte is de eenheid binnen de EU ook niet meer vanzelfsprekend na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Om stil te staan bij de waarden waarop de EU gestoeld is, heeft Volt samen met D66 het Amsterdams college opgeroepen om jaarlijks het Verdrag van Amsterdam te vieren. 2 oktober is wat ons betreft een goed moment om stil te staan bij de waarden uit het verdrag en waar ze vandaan komen, Europese verbroedering aan de wereld tentoon te stellen en te laten zien dat Amsterdam nog steeds voorop staat in de strijd voor democratie en een sterke, rechtvaardige rechtsstaat. Het gehele initiatiefvoorstel kun je hier lezen.