Standpunten / Klimaat

Verbied fossiele korteafstandsvluchten

Om de CO2-uitstoot terug te dringen verbieden we fossiele korteafstandsvluchten (tot 650 km). We zetten in op samenwerking met België, Frankrijk en Duitsland om het aanbod aan groene vervoersalternatieven sneller te ontwikkelen. Ook verbieden we privéjets.

Ons voorstel om in navolging van Frankrijk fossiele korteafstandsvluchten te verbieden, valt samen met onze bredere visie op duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. Volt streeft naar een klimaatneutrale samenleving in 2040. Dit willen we onder meer bereiken door beleid dat de CO2-uitstoot vermindert en alternatieven voor vervuilende transportmethoden stimuleert.

Waarom korteafstandsvluchten zoveel impact hebben
Korteafstandsvluchten behoren tot de meest vervuilende vormen van vervoer. De uitstoot per kilometer is bij vluchten over korte afstanden flink hoger dan de uitstoot per kilometer bij langere vluchten. Dit komt doordat een groot deel van de brandstof wordt verbruikt tijdens het opstijgen en landen. Het vervangen van deze vluchten door treinreizen vermindert de CO2-uitstoot flink.

Nee tegen privéjets
Waar commerciële korteafstandsvluchten al vervuilend zijn, zijn vluchten met privéjets nog erger. Ze zijn - vanwege het beperkte aantal reizigers per vlucht - beduidend minder efficiënt dan commerciële vluchten. De CO2-uitstoot per passagier ligt daardoor veel hoger. In slechts één uur kan één enkel privévliegtuig twee ton CO2-equivalent uitstoten. Ter vergelijking: een gemiddeld persoon in de EU stoot over een heel jaar 8,2 ton CO2-equivalent uit. De klimaatvoetafdruk van een privéjet is dus enorm in verhouding tot die van een gemiddeld persoon. Daarbovenop komt nog de aanzienlijke toename van het privéjetverkeer in Europa. Uit een studie in opdracht van Greenpeace - uitgevoerd door het Nederlandse milieuadviesbureau CE Delft - blijkt dat de emissies van privévluchten in 2022 bijna zijn verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor, terwijl het om een zeer klein percentage van het totale aantal vluchten gaat. Volt vindt het onrechtvaardig dat een kleine, zeer welgestelde groep verantwoordelijk is voor een onevenredig groot deel van de CO2-uitstoot in de luchtvaart. 

Samenwerking met België, Frankrijk en Duitsland
Volt wil samenwerken met naburige landen om het aanbod aan groene vervoersalternatieven te verbeteren. Door méér investeringen in de infrastructuur voor hogesnelheidstreinen en andere duurzame transportopties nemen we de noodzaak van vliegreizen voor korte afstanden weg. Samenwerking op het gebied van groene vervoersalternatieven zorgt voor een sterkere verbondenheid en voor meer efficiëntie in het regionale transportnetwerk. Ook maakt het reizen over de landsgrenzen gemakkelijker. 

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering