ANBI

De Belastingdienst erkent Volt Nederland als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan Volt Nederland bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder vind je de mogelijkheden op een rij.

Schenken met belastingvoordeel: twee opties

1. Volledig aftrekbaar: periodieke gift

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Vul digitaal het formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' in, van de site van de Belastingdienst (pdf). De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor jou ('exemplaar voor de schenker') en een voor ons ('exemplaar voor de ontvanger').

  • Laat de rubriek 'Gegevens Instelling of Vereniging' leeg. Vul beide exemplaren in, download het formulier en onderteken digitaal. Mail het vervolgens naar de [email protected]

  • Wij vullen de 'Gegevens Instelling of Vereniging' in en sturen je het 'exemplaar voor de schenker' ondertekend terug.

  • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Heb je vragen? Neem contact op via [email protected].

2. Gedeeltelijk aftrekbaar: gewone gift

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (naar de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is Volt Nederland.

KVK-nummer: 71977228

Postadres: Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag

E-mailadres: [email protected]

Website: www.voltnederland.org

RSIN danwel fiscaal nummer: 8589 25 229 

Publicatieplicht ANBI