Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Volt Nederland. Volt Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, Statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Volt Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71977228. Het adres van Volt Nederland is Koninginnegracht 7, 2514AA, Den Haag.  Via e-mail is Volt Nederland te bereiken op [email protected].

In deze privacyverklaring informeert Volt Nederland u over de volgende zaken

 • Welke soorten persoonsgegevens Volt Nederland verwerkt;

 • Op welke grondslag Volt Nederland persoonsgegevens verwerkt;

 • Voor welke doeleinden Volt Nederland persoonsgegevens verwerkt;

 • Op welke wijze Volt Nederland persoonsgegevens beveiligt;

 • Welke externe verwerkers in opdracht van Volt Nederland persoonsgegevens verwerken; 

 • Voor welke periode worden persoonsgegevens opgeslagen door Volt Nederland;

 • Met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Volt Nederland;

 • Met wie u contact kunt opnemen als u gebruik wilt maken van uw privacyrechten. 

Welke soorten persoonsgegevens worden door Volt Nederland verwerkt?

 • Het ip-adres van bezoekers van www.voltnederland.org. Deze wordt verwerkt in Plausible, een privacy-vriendelijke analysetool (Plausible.io).

 • De contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen;

 • De contactinformatie van personen die contact hebben gezocht met Volt Nederland; 

 • De NAW-gegevens, betalingsgegevens, politieke achtergrond, opleiding en vaardigheden van personen die zich hebben aangemeld als lid;

 • De NAW-gegevens, betalingsgegevens, politieke achtergrond, opleiding en vaardigheden van leden van Volt Nederland;

 • De naam en betalingsgegevens van donateurs.

Op welke grondslag verwerkt Volt Nederland uw persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens van bezoekers van www.voltnederland.org op basis van ons cookiebeleid.

 • De contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen op grondslag van toestemming;

 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld als lid op grondslag van uitvoering van een overeenkomst;

 • De persoonsgegevens van leden van Volt Nederland op grondslag van uitvoering van een overeenkomst;

 • De persoonsgegevens van donateurs op grondslag van een wettelijke verplichting.

Voor welke doeleinden verwerkt Volt Nederland persoonsgegevens?

 • Contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen wordt verwerkt om de nieuwsbrief naar deze personen te verzenden; 

 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld als lid om de aanmelding te kunnen verwerken;

 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld  om te verifiëren of die voldoen aan de statutaire eisen om lid te worden van Volt Nederland en Volt Europa;

 • De persoonsgegevens van leden voor het op de hoogte houden van onze activiteiten en om leden te betrekken bij onze nationale en lokale afdelingen; 

 • De persoonsgegevens van leden op het moment dat deze aangeven dat ze aan de slag willen als vrijwilliger om deze inspanningen te kunnen coördineren; 

 • De persoonsgegevens van leden voor data analyse, hierbij zullen we persoonsgegevens altijd eerst aggregeren en anonimiseren;

 • De betalingsgegevens van leden om de contributie te kunnen innen;

 • De persoonsgegevens van donateurs om te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen. Meer informatie daarover is te vinden op onze pagina over transparantie.

Op welke wijze beveiligt Volt Nederland persoonsgegevens?

 • De medewerkers en vrijwilligers die namens Volt Nederland persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht; 

 • Volt Nederland werkt alleen met externe verwerkers die voldoen aan de AVG en de gangbare eisen op het gebied van informatiebeveiliging. 

Externe verwerkers Volt Nederland

Volt Nederland maakt gebruik van de volgende externe verwerkers. 

 • Volt Europa A.I.S.B.L., Rue Defacqz 92-94, B-1060 Brussel

 • SimpeleLoonstrook BV, Stationsweg 15, 1441 EJ Purmerend

 • Als u als lid een actieve rol oppakt binnen Volt Nederland wordt u voorzien van een account voor interne communicatie en samenwerking. Afhankelijk van de platforms die u gebruikt zijn de voorwaarden van dat platform van toepassing en kan Volt de data die het gebruik van het account oplevert toepassen voor verschillende doeleinden. Voorbeelden van dit soort doeleinden zijn het verwijderen van ongebruikte accounts of het verbeteren van de dienstverlening. 

Voor welke periode worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u lid, supporter of vrijwilliger bent van Volt Nederland en Volt Europa. Als u uw verbintenis met onze organisatie beëindigt worden uw persoonsgegevens vanzelfsprekend verwijderd tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren. 

Contactinformatie

Contactpersoon voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van privacyrechten: U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Ook voor algemene vragen over de wijze waarop Volt met persoonsgegevens omgaat kunt u bij onze DPO terecht ([email protected]).