Volt boert vooruit op weg naar een duurzame landbouwtoekomst

Ze zijn jong, gepassioneerd en vastberaden om de uitdagingen van de 21e eeuw met open armen te omarmen. In een wereld waar duurzaamheid centraal staat, begrijpt een nieuwe generatie boeren dat verandering onvermijdelijk is.

6 nov. 2023
jongetje in het korenveld

Maar de markt is momenteel niet in lijn met de duurzame transitie die de landbouwsector nodig heeft. Samen met deze nieuwe generatie boeren wil Volt verandering, waar vernieuwing en duurzaamheid de weg vooruit zijn, zodat ze volop kunnen meedoen in een toekomstbestendige en duurzame landbouwsector.

Een duurzame landbouwvisie

In het verhaal van de traditionele landbouw zien we hoe het milieu schade heeft opgelopen door overmatige stikstofuitstoot en verlies van biodiversiteit. Dit probleem is niet alleen in Nederland. Ook in de rest van Europa zijn de grenzen van de natuur bereikt. Volt wil daarom af van de maximale voedselproductie per hectare, en in plaats daarvan duurzamere houding zoals natuur inclusief landbouw stimuleren. Zo creëren wij een visie die draait om een evenwichtige relatie tussen boer en natuur, waarbij ze elkaar versterken. En wil Volt het gebruik van kunstmest en krachtvoer verminderen, waardoor milieuvriendelijke landbouw wordt gestimuleerd.

 Om de landbouw toekomstbestendig te maken zal er nauwer samengewerkt moeten worden, binnen regio's maar over landsgrenzen heen. Zo wordt verdere schade in natuurgebieden en bedreigingen voor de biodiversiteit voorkomen door intensieve landbouwpraktijken.

“Landbouw hoort voor ons bij het vraagstuk van de klimaatverandering. We zien landbouw als kans in dit geheel.” - Marieke Koekkoek

 Een eerlijke markt

Supermarkten, agro-industrieën en banken moeten nu verantwoordelijkheid nemen. Jarenlang werden boeren aangemoedigd lage (melk)prijzen te hanteren, waardoor duurzaam boeren lang is belemmerd en boeren vastgezet in winstgericht denken. Dit leidt tot onduurzame praktijken. Door normen voor duurzame melk en eerlijke prijzen in te voeren, stimuleren we verandering en belonen we aanpassingen. Daarmee creëren wij extensivering, verduurzaming en een beter verdienmodel voor boeren.

 Een duidelijke toekomstvisie voor jonge boeren

Het Nederlandse landbouwbeleid heeft verandering nodig, met naleving van Europese richtlijnen en regionale samenwerking. Volts’ doel is een eerlijk en duurzaam beleid, waar boeren zonder voortdurende onzekerheid kunnen werken. het opkopen van boerenbedrijven lost de stikstofcrisis niet op. Hierom heeft Volt concrete plannen voor de toekomstige en duurzame agrarische sector: We pleiten voor inzicht en transparantie met een dashboard dat factoren zoals stikstofuitstoot en biodiversiteit in kaart brengt, met als doel kringlooplandbouw en grondgebonden landbouw. Een grondbank voor fosfaatrechten zorgt daarbij voor verbetering van de balans tussen landbouw en natuur.

 Samen met de nieuwe generatie boeren gaat Volt bouwen aan een duurzame toekomst voor de landbouw, waarin jonge boeren de drijvende kracht zijn. Het is tijd voor verandering, en Volt staat klaar om deze visie waar te maken. Samen kunnen we een gezondere planeet doorgeven aan de volgende generaties.