Ecologie = Economie

Na vier jaar stevig onderhandelen voor een ambitieus klimaatplan besloot de Europese Commissie om een aantal duurzame maatregelen op te schorten. Daarmee werd in één klap alle ecologische ambitie onder het tapijt geschoven. En dat drie maanden voor de Europese verkiezingen. Precies wat je niet moet doen als je de Europese economie geschikt wilt maken voor de 21e eeuw.

2 jun. 2024
Icoon voor duurzame economie

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde in 2022 een fonds van 800 miljard euro aan met als doel “de toekomst van de industrie in Europa vorm te geven”. Maar de tijden zijn blijkbaar veranderd. In een recentelijk gelekte nota over de EU-prioriteiten voor de komende tien jaar wordt er nauwelijks melding gemaakt van milieu of klimaat. Een totaal gebrek aan visie, waarbij de (niet zo) langetermijngevolgen van de klimaatverandering en grondstofschaarste voor onze samenlevingen en onze economieën worden genegeerd.

Europa is de laatste jaren niet goed geweest in het tijdig inspelen op economische transities. Er is nagelaten om te anticiperen op de digitale transitie — we dreigen de AI-revolutie te missen – en straks lopen we ook nog eens de fundamentele transitie naar een duurzame economie mis. Dat mag niet gebeuren. Het gaat namelijk om het ontwikkelen van ons eigen Europese model, dat vervolgens als inspiratie voor andere economieën kan dienen en Europa weer in een koploperspositie plaatst. 

Volt wil dat we het oude verhaal van de tegenstelling tussen economische groei en duurzaamheid eindelijk achter ons laten. De duurzame transitie betekent niet ‘extra kosten’ maar juist ‘extra investeren in onze toekomst’. Precies wat politiek moet doen: een stip op de horizon zetten voor de volgende generaties. 

Wat ons betreft is het simpel: Ecologie = Economie.

Een betaalbaar Europees klimaatplan, het kan! 

Om onze economie in 2040 CO2-neutraal te maken, is een jaarlijkse investering van 1.000 miljard euro nodig. Die 1.000 miljard euro is door de volgende maatregelen zeker haalbaar:

  • Europa importeerde de afgelopen drie jaar gemiddeld 500 miljard euro per jaar aan fossiele brandstoffen! Dat is geen investering, maar louter verlies. Dus laten we die miljarden inzetten voor een duurzame economie.

  • We willen alle CO2-uitstoot beprijzen -zowel binnen als buiten Europa - via de prijs van geïmporteerde producten zodat de vervuilers onze transitie financieren.

  • We stoppen met subsidie voor fossiele energie (gemiddeld 55 miljard euro per jaar met een piek van 123 miljard euro in 2022!).

  • Europa gaat serieus investeren in de economie van de toekomst: natuurinclusieve landbouw, een eigen energiesysteem, een circulaire industrie, goed openbaar vervoer en een digitale economie, rijk aan betekenisvolle banen en kansen voor ondernemers. Daarom wil Volt het Europese onderzoeksfonds Horizon verdrievoudigen naar 300 miljard euro.


Met dit geld ondersteunen we onze huishoudens en bedrijven financieel en helpen we hen over de drempel. Alleen op die manier creëren we de zekerheid voor duurzame langetermijndoelen waar bedrijven unaniem naar smachten. 

Dat is ons plan.

Deze blog is geschreven door Cédric Deverchère, kandidaat voor het Europees Parlement.