Community Delft

Team Delft is onderdeel van de Europese Volt beweging, die beweging staat voor positieve maatschappelijke verandering, niet alleen van bovenaf via de politiek, maar ook van onderaf door de gezamenlijke kracht van de samenleving in te zetten. Samen werken aan een beter Delft .... voor iedereen.
De afgelopen jaren heeft Volt in Delft bij verkiezingen steeds tussen de 5 en 9 procent van de stemmen gehaald. Volt is een stabiele partij met twee zetels in de Gemeenteraad. We werken vanuit de gedachte "gedeelde problemen los je gezamenlijk op". Want de woningcrisis aanpakken, de energietransitie realiseren én het vertrouwen van de burger in ons bestuur terugwinnen. Dat kan niemand alleen.

Community Delft

Onze missie: 

We verbinden mensen en brengen positieve energie, door te luisteren, niemand uit te sluiten, altijd samenwerking te zoeken en transparant te zijn herstellen we de sociale cohesie en brengen het vertrouwen terug in de democratie en onze instituties. 

Onze ambitie voor 2030: 

Volt Delft wil in 2030 een thuishaven zijn van progressieve Delftenaren en ons samen inzetten voor welzijn van de gehele stad. We streven ernaar om een gerespecteerde, zichtbare, drijvende kracht te zijn achter initiatieven op gebied van sociale gelijkheid, onderwijs, innovatie, digitalisering, burgerparticipatie, leefbaarheid en klimaat. Lokale initiatieven steunend op de Europese gedachte. 

Onze kernwaarden daarbij zijn: 

  • De mens gaat boven het systeem

  • Beslissen op basis van feiten gaat boven populisme,

  • Integer handelen gaat boven opportunisme,

  • Structurele oplossingen gaan boven korte termijn gewin,

  • In samenhang problemen te lijf gaat boven één dimensionale oplossingen.