Een sterk en veilig Europa

Vrouw met Volt trui en Europese vlag
Het was lang vrede in het grootste deel van Europa, een unieke prestatie. Vrede leek daardoor bijna vanzelfsprekend, maar is dat helaas niet. De wereldmachten botsen met elkaar en de veiligheid van Europa is in gevaar.

Op dit moment is Europa voor haar veiligheid en vrede volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. In het huidige speelveld is het nodig dat Europa zichzelf kan beschermen. Een Europese krijgsmacht en de daarvoor noodzakelijke industrie moeten daarom snel worden ontwikkeld. Volt wil voor deze krijgsmacht een permanent operationeel hoofdkwartier in Brussel en de oprichting van een Rapid Response Force. In Nederland leggen we de 2%-NAVO-norm wettelijk vast en in Europees verband bepleiten we het belang van deze norm, zodat ook alle andere Europese landen hieraan voldoen. Volt is voor een permanente, Europese zetel in de VN-Veiligheidsraad, zodat we een sterkere stem hebben op het internationale toneel.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Een veilig Europa

Criminaliteit houdt zich niet aan grenzen. Internationale criminele netwerken ondermijnen de rechtsstaat en moeten met kracht worden bestreden. Opsporingsdiensten moeten daarvoor meer bevoegdheden krijgen. Zo kunnen ze sneller en effectiever optreden, zowel fysiek als digitaal. Het delen van informatie tussen landen moet mogelijk zijn wanneer dit essentieel is voor de bestrijding van grensoverstijgende criminaliteit. Daarnaast vragen de internationale spanningen om een sterke EU. Er moet een Europese krijgsmacht komen, zodat de EU niet langer afhankelijk is van anderen voor haar veiligheid en vrede.

Een legervoertuig met een Europese vlag

Een Europees en waardengedreven buitenlandbeleid

De EU heeft één gezamenlijk en zelfstandig Europees buitenlandbeleid nodig. Dat beleid moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, duurzaamheid en mensenrechten. Als het aan Volt ligt komt er een Europese minister van Buitenlandse Zaken die bevoegd is om namens de gehele EU de relaties tussen Europa en de rest van de wereld te verbeteren. Europa en Afrika werken daarbij samen om wederzijdse soevereiniteit en welvaart te bevorderen. Natuur- en mensenrechten worden leidend in het Europese handelsbeleid. Volt is daarom mede-initiatiefnemer van de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Europese vlaggen wapperen voor kantoorgebouwen

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering