Standpunten / Klimaat

We stoppen met subsidies voor fossiele energie

Om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden, moet Europa zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen en een onafhankelijke Europese energievoorziening opzetten. Daarom bouwen we subsidies voor fossiele energie snel af en worden reclames voor fossiele brandstoffen verboden. Zo versnellen we de overgang naar een groene economie en een maatschappij die gezonder en duurzamer is voor iedereen.

Versnellen van de overgang naar een groene economie
Het afschaffen van subsidies voor fossiele energie is een sleutelmaatregel in de transitie naar een duurzame toekomst. De huidige financiële ondersteuning van fossiele brandstoffen houdt milieuvervuiling in stand. En dat niet alleen: het hindert ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Door subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen, kan Europa de noodzakelijke overgang naar een groene economie aanzienlijk versnellen.

Meer investeringen in schone energie
Het subsidiëren van energie uit fossiele bronnen is onverantwoord, want het bevoordeelt vervuilers. Het geld dat daarin wordt gestoken, moet daarom worden ingezet voor duurzame energieopwekking. Door daarin te investeren krijgen innovaties meer kans en zal de werkgelegenheid in duurzame sectoren gestimuleerd worden. Stoppen met fossiele energie biedt grote economische en maatschappelijke voordelen.

Een duidelijk signaal voor iedereen
Het stoppen met subsidies voor fossiele energie is geen loos politiek standpunt. Het heeft alles te maken met een gezondere samenleving. Dit raakt iedere burger in Europa, dus ook jou als inwoner van Nederland. We moeten in Europa nu echt in actie komen voor een leefbare wereld. Fossiele brandstoffen zijn schadelijk voor alles wat leeft en moeten zo snel mogelijk vervangen worden door duurzame energie. Iedereen moet zich daar veel bewuster van worden en dat vraagt om een cultuurverandering. Zowel consumenten als bedrijven en politici moeten de noodzaak van een duurzame levensstijl en bedrijfsvoering erkennen, zodat duurzaamheid de norm en het uitgangspunt wordt.

Het voordeel van een onafhankelijke Europese energievoorziening
Volt zet zich in om van Europa een klimaatpositief continent te maken. We willen verantwoordelijkheid nemen voor de ecologische voetafdruk van Europa. Daarbij streven we naar energieonafhankelijkheid. Dit beleid staat centraal in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en draagt bij aan de bredere visie op een duurzame en veerkrachtige toekomst voor alle Europese burgers.

Volt zet zich in voor het opzetten van een onafhankelijke Europese energievoorziening om verschillende belangrijke redenen.

 • Verminderen van de CO2-voetafdruk
  Europa kan haar CO2-voetafdruk aanzienlijk verminderen door zich te richten op hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zon- en waterkracht. Een onafhankelijke energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen en bevordert een schoner milieu.

 • Minder kwetsbaar voor geopolitieke spanningen
  Al tijdens de energiecrisis in de jaren '70 werd de kwetsbaarheid van Europa pijnlijk duidelijk. Ook nu worden we weer geraakt door grote prijsschommelingen en economische onzekerheid vanwege geopolitieke conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne die onze gastoevoer verstoort. Zo wordt opnieuw pijnlijk duidelijk hoe zwak we staan door onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Daarom moeten we de energietransitie nú versneld doorzetten: gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen én efficiënter omgaan met energie. De energiecrisis heeft ons een belangrijke les geleerd. Afhankelijkheid van energie-import kan leiden tot politieke en economische kwetsbaarheid. Het is hoog tijd voor politieke integratie en coördinatie binnen de EU. Wat we nodig hebben is een eigen, onafhankelijk energienetwerk. Op die manier kan Europa voor zichzelf energiezekerheid garanderen en zich beschermen tegen onvoorspelbare schommelingen in de markt of tegen politiek gemotiveerde leveringsonderbrekingen. Een eigen energienetwerk verzekert ons van duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor alle Europese burgers.

 • Nieuwe banen en innovatie
  Een onafhankelijke energievoorziening kan de kosten voor energieconsumptie verlagen en nieuwe banen creëren binnen de duurzame-energie-industrie. Dit draagt bij aan de economische groei en stabiliteit van Europa. Door te investeren in de ontwikkeling van een eigen energie-infrastructuur stimuleert Europa technologische innovaties, wat kan leiden tot wereldwijd leiderschap op het gebied van schone-energietechnologieën.

 • Betere samenwerking tussen de lidstaten
  Het opzetten van een gezamenlijke Europese energievoorziening vereist samenwerking tussen de lidstaten. Dit leidt tot sterkere politieke integratie en solidariteit binnen de EU. En daar worden we allemaal beter van.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering