Marieke Koekkoek

Volg Marieke

“Nieuwe politiek is niet die van één leider, maar van vele leiders samen.”

💰 Steun Marieke en Volt met een donatie voor de campagne

Marieke Koekkoek is sinds 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor Volt. “Politiek gaat om wat je doorgeeft aan de volgende generatie, en vooral ook om wat je niet doorgeeft. Ik wil een betere bescherming van grondrechten doorgeven en alle vormen van uitsluiting tegengaan!” Hieronder vertelt Marieke meer over zichzelf.  

Mijn naam is Marieke Koekkoek, 34 jaar. Ik groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Door reizen, studeren en werken heb ik in Utrecht, Barcelona, Leuven en Shenzhen (China) gewoond. Inmiddels woon ik samen met mijn man, drie jonge kinderen en een konijn in Utrecht Leidsche Rijn. Ik ben jurist, gespecialiseerd in internationaal handelsrecht. Ik speel viool, ben lhbti’er en in mijn vrije tijd hou ik van wandelen en schrijven.

Het is mijn diepste overtuiging dat iedereen altijd veilig zichzelf moet kunnen zijn. We vergeten vaak – vanuit gemakzucht, gewoonte of vooroordelen – dat bescherming van grondrechten en inclusie in de wet uiteindelijk niets betekent als we niet continu alert zijn op alle vormen van uitsluiting. Volt ziet diversiteit juist als kracht, dat is waarom ik meteen enthousiast werd en me in 2018 aansloot bij de Europese beweging.

Waar werk je aan in de Kamer?

In de Kamer zet ik me in voor een evenwichtige politiek, waarin meer stemmen gehoord worden en die uitsluiting voorkomt. Zo maak ik me hard voor een humaan en Europees asiel- en migratiebeleid, maar ook dat digitale ontwikkelingen niet zorgen voor uitsluiting. Maar ik wil ook overheidsbeleid weer toegankelijk maken voor de gewone burger, door bijvoorbeeld te pleiten voor stikstofloketten of meer informatie over de rol van de Nederlandse regering in de Europese Unie.  

Zo werken we toe naar een meer evenwichtige politiek, waarin meer stemmen gehoord worden en die minder gericht is op ‘scoren voor de bühne’. Politiek die ook verder kijkt dan haar eigen grens, maar samen bouwt aan een Europese toekomst. De garantie dat je veilig jezelf kan zijn, stopt namelijk niet bij de Nederlandse grens. Volt wil een nieuw soort politiek, waar het niet draait om een sterke leider, maar om vele leiders samen.

Portefeuilles Tweede Kamer

  • Binnenlandse Zaken

  • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  • Digitale Zaken

  • Infrastructuur en Waterstaat

  • Justitie en Veiligheid

  • Koninkrijksrelaties

  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Steun Marieke en Volt

Steun Marieke en Volt

Liever doneren via bankoverschijving?

Maak je donatie over naar NL38 TRIO 0379292440 onder vermelding van: “Steun Marieke en Volt” ten name van Volt Nederland.

Nieuws over Marieke Koekkoek

Updates van onze mensen?

Onze mensen schrijven regelmatig mee aan onze nieuwsbrief. Word lid om hem te ontvangen, of abonneer je hier.

Inschrijven