Standpunten / Klimaat

Toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer

Volt wil toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. We willen slimme knooppunten creëren waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. We voeren een nieuw tariefstelsel in voor het openbaar vervoer. Het dubbele instaptarief vervalt, zodat het combineren van vervoersmiddelen goedkoper wordt. Ook voeren we tariefdifferentiatie in, en subsidiëren we van-deur-tot-deur-vervoersoplossingen zodat ook in minder dichtbevolkte gebieden goed openbaar vervoer binnen handbereik is.

Beter openbaar vervoer in minder dichtbevolkte gebieden
In de minder dichtbevolkte van Nederland is de toegankelijkheid van openbaar vervoer nu veel te beperkt. Bussen en treinen rijden minder vaak dan in stedelijke gebieden. Ook is het openbaarvervoernetwerk in landelijke gebieden vaak niet zo uitgebreid. Sommige dorpen of kleinere gemeenschappen worden maar door een paar buslijnen bediend, of ze liggen zelfs geheel buiten reguliere routes. Door de beperkte beschikbaarheid en frequentie van openbaar vervoer zijn inwoners van landelijke gebieden vaak meer afhankelijk van eigen vervoer zoals de auto. Dit resulteert in hogere persoonlijke kosten en een grotere milieu-impact.

Slimme knooppunten en investeren in vervoer van deur tot deur
Er is een gebrek aan integratie tussen de verschillende soorten vervoer, wat het moeilijk maakt om efficiënt te reizen van de stad naar een landelijk gebied. Dit betekent dat reizigers vaak lange wachttijden of een onhandige overstap moeten accepteren. De beperkte toegang tot snel en betrouwbaar openbaar vervoer kan ook de sociaaleconomische kansen van mensen in landelijke gebieden beïnvloeden omdat het daardoor moeilijker kan zijn om toegang te krijgen tot werk, onderwijs en andere essentiële diensten. Volt wil investeren in diensten die reizigers een naadloze reis bieden van het beginpunt van hun reis (hun voordeur) tot aan de eindbestemming. Hierbij denken we aan deelvervoer, zoals deelfietsen, deelscooters en deelauto’s die kunnen worden gereserveerd via een app. Ook zien we een rol weggelegd voor kleine, flexibele busdiensten die kunnen rijden volgens een dynamisch, vraaggericht schema. Ook kunnen we diensten stimuleren die ov-passagiers naar hun eindbestemming brengen vanaf het dichtstbijzijnde station of de dichtstbijzijnde halte, zoals belbussen of taxidiensten. Door deze diensten te subsidiëren, wordt het voor mensen die in minder dichtbevolkte gebieden wonen makkelijker om toegang te krijgen tot het openbaarvervoernetwerk en wordt hun afhankelijkheid van de auto kleiner. Dit kan zowel de mobiliteit als de leefbaarheid van deze gebieden verbeteren. 

Afschaffen van het dubbele instaptarief
In Nederland opereren in verschillende regio’s en voor de verschillende typen vervoer, zoals trein, bus en tram, verschillende vervoersbedrijven. Elk bedrijf heeft daarbij zijn eigen tariefstructuur. Overstappen tussen regio's of tussen verschillende soorten vervoer (bijvoorbeeld van bus naar trein) kan leiden tot het opnieuw in rekening brengen van basiskosten, bekend als het instaptarief. In Nederland moeten passagiers in- en uitchecken bij elke overstap tussen de verschillende vervoersmiddelen, zelfs binnen dezelfde reisroute. Als de systemen van de vervoersbedrijven niet volledig geïntegreerd zijn, kan elke nieuwe check-in worden gezien als een nieuwe reis. Dit resulteert in het opnieuw in rekening brengen van het instaptarief. Daardoor wordt het openbaar vervoer onnodig duur. Het dubbele instaptarief kan een financiële last zijn voor reizigers die regelmatig moeten overstappen, en kan het gebruik van openbaar vervoer minder aantrekkelijk maken, met name voor bewoners van gebieden waar overstappen tussen verschillende vervoerders noodzakelijk is. Daarom streeft Volt naar het afschaffen van dit dubbele instaptarief om zo het openbaar vervoer gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken.

Flexibiliteit door tariefdifferentiatie
Het ov is erg druk in de piekuren. Volt wil daarom inzetten op tariefdifferentiatie voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat de kosten van een reis kunnen variëren, afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip van de dag, de dag van de week, de route of zelfs de bezettingsgraad van het vervoersmiddel. Tarieven kunnen hoger zijn tijdens piekuren en lager tijdens daluren om zo reizigers aan te moedigen het openbaar vervoer te gebruiken wanneer het minder druk is. Vervoersbedrijven stimuleren hiermee een meer gelijkmatig gebruik van diensten door de dag heen. Mensen die de flexibiliteit hebben om buiten de piekuren te reizen, kunnen geld besparen. Dit is vooral voordelig voor niet-werkgebonden reizen. Er moet rekening worden gehouden met sociale en economische rechtvaardigheid, zodat tariefdifferentiatie niet nadelig uitpakt voor mensen die hun reistijd niet kunnen kiezen, bijvoorbeeld door vaste werktijden.

Beter ov voor een beter Nederland
Het stimuleren van een efficiënt en betaalbaar openbaarvervoerssysteem draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en filedruk. Hierdoor verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de levenskwaliteit in stedelijke én landelijke gebieden. Door te investeren in betere verbindingen en door tariefverlagingen kunnen meer mensen worden aangemoedigd om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Met deze maatregelen werkt Volt aan een duurzame en inclusieve benadering van ons openbaar vervoer: essentieel voor de sociale en ecologische toekomst van Nederland.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering