Integriteit

Het integriteitssysteem van Volt Nederland kent verschillende onderdelen. Hieronder is per onderdeel een korte samenvatting te vinden. Op onderliggende pagina's is per onderdeel meer informatie te vinden. 

Gedragscode en integriteitsprocedure

Bij Volt wordt een Gedragscode gehanteerd. Mocht er een schending van deze Gedragscode worden ervaren, dan kan daarvan melding worden gedaan bij de Integriteitscommissie (zie hieronder). Daarbij wordt de procedure voor behandeling van meldingen bij (mogelijke) schending gedragsregels gevolgd. 

Gedragscode is hier te vinden

Integriteitsprocedure is hier te vinden

Integriteitscommissie

 • Meldingen en onderzoek
  De commissie volgt meldingen van mogelijk niet-integer gedrag op en doet onderzoek naar mogelijk niet-integer gedrag. Hierbij wordt gedrag getoetst aan de gedragscode van Volt Nederland.

 • Sparringpartner en vraagbaak
  De commissie denkt mee en adviseert waar dat mogelijk is op gebied van integriteitsvraagstukken.

 • Informeren en integriteit bevorderen
  De commissie geeft voorlichting aan bestuurders (van afdelingen), verkozen vertegenwoordigers en anderen binnen Volt over integriteit en stimuleert discussies over integriteit.

 • Contact
  [email protected] 

Meer informatie

Commissie geschil en beroep

 • Beroep bij bestuursbesluiten over lidmaatschap
  Beslissen over een beroep van een (kandidaat)lid tegen een besluit van het bestuur om dat (kandidaat)lid af te wijzen of uit het lidmaatschap te ontzetten.

 • Beroep bij overige bestuursbesluiten
  Beslissen over een beroep van een persoon die het niet eens is met een besluit van het bestuur wat hem of haar betreft. (art. 12.1 Huishoudelijk Reglement)

 • Beslissingen bij andersoortige geschillen
  Beslissen over andersoortige geschillen en beroepen die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie en die aan de commissie zijn voorgelegd door het bestuur.

 • Contact
  [email protected] 

Meer informatie

Interne vertrouwenspersoon

 • Aanspreekpunt bij ongewenst gedrag
  De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ieder lid dat zich onveilig voelt of gekwetst is door het gedrag van een ander lid. 

 • Wegwijzer en hulp bij vervolgstappen
  De vertrouwenspersoon helpt bij het maken van een eigen en passende keuze en biedt begeleiding en eventuele ondersteuning bij het vervolgproces.

 • Luisterend oor
  De vertrouwenspersoon biedt ook een luisterend oor als er geen vervolgstappen gewenst zijn. 

 • Contact

Meer informatie

Mediation

 • Bemiddeling
  Mediation kan worden gevraagd bij:

 • Een meningsverschil tussen (groepen) leden,

  1. Spanningen van andere aard tussen (groepen) leden,

  2. Gespreksbegeleiding,

  3. Daadwerkelijke uit de hand gelopen meningsverschillen (conflicten),

  4. Advisering van leden en besturen. Zowel individuele leden als groepen, doch ook (afdelings)besturen kunnen een aanvraag doen voor Mediation.

Meer informatie

Externe vertrouwenspersoon (buiten Volt)

 • Aanspreekpunt voor medewerkers bij ongewenst gedrag
  De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor elke medewerker die zich onveilig voelt of
  gekwetst is door het gedrag van een ander lid of collega. 

 • Wegwijzer en hulp bij vervolgstappen
  De vertrouwenspersoon helpt bij het maken van een eigen en passende keuze en biedt begeleiding en eventuele ondersteuning bij het vervolgproces.

 • Luisterend oor
  De vertrouwenspersoon biedt ook een luisterend oor als er geen vervolgstappen gewenst zijn. 

 • Achtervang
  Bij ontbreken van interne vertrouwenspersonen of bij een te zware casus, kan, in overleg met de melder, doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon.

Contact
[email protected]
085 - 004 32 24

Meer informatie

Je vraag

Neem contact op met ...

Ervaar je ongewenst gedrag en wil je in vertrouwen praten over mogelijke vervolgstappen? Of heb je behoefte aan een luisterend oor?

Interne vertrouwenspersoon
[email protected]

Ben je het niet eens met een besluit van het bestuur dat jou als lid raakt?

Commissie geschil en beroep
[email protected]

Heb je een meningsverschil waar je niet uitkomt of een conflict met een ander lid of leden? Zoek je bemiddeling van andere aard?

Mediators
[email protected]

Wil je melding doen van:

 • Niet integer gedrag?

 • Overtreden gedragscode?

 • Ongewenst gedrag?

Integriteitscommissie
[email protected]

Wil je sparren over een integriteitskwestie?

Integriteitscommissie
[email protected]

Weet je niet (zeker) bij wie je moet zijn?

Interne vertrouwenspersoon
[email protected]