Radicaal voor het klimaat

Man in water die paars vel vasthoudt met woorden Ons Klimaat
Voor een leefbare planeet en een toekomstbestendige samenleving kiest Volt voor een radicale klimaataanpak zonder taboes: alles op alles, én-én.

Schoon en duurzaam vervoer, voor iedereen

De vervoersmix van de toekomst is eindeloos. Regionale en internationale treinverbindingen voor grote afstanden, de fiets, het openbaar vervoer, de elektrische scooter of een deelauto voor kleinere afstanden. Op centrale plekken komen al deze vervoersmiddelen samen, waardoor je makkelijk kunt overstappen. Een robuuste en flexibele infrastructuur moet deze vervoersmix van de toekomst mogelijk maken.

Een tram die rijdt door een groene omgeving in een stad

Natuurinclusieve landbouw

De toekomst van de landbouw moet eerlijker - voor mens én natuur. We redden bijen en andere bestuivers met meer biodiversiteit en minder bestrijdingsmiddelen. We zorgen dat banken die hebben verdiend aan het huidige schadelijke systeem, meebetalen aan de transitie naar biologische en natuurinclusieve landbouw. We produceren en exporteren wat we op een duurzame manier kunnen verbouwen. Dit is de toekomst van landbouw in Nederland.

Koeien in een weiland

Een Europese Energie-unie

We zijn goed op weg om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energie. Een Europese Energie-unie kan zorgen voor een rechtvaardige en snelle energietransitie in de EU. In deze unie zijn leveringszekerheid, betaalbaarheid en zelfvoorzienendheid kernwaarden. We zorgen dat iedereen zich eigenaar kan voelen van de verandering, door iedereen te betrekken en mee te laten doen.

Waterstof tankers met windmolens op de achtergrond

Gezonde lucht, water en bodem

Volksgezondheid begint bij een gezonde bodem, schone lucht en zuiver water. Door de ontwikkeling van moderne meettechnieken zijn we beter in staat dan ooit om in beeld te krijgen hoe het is gesteld met onze bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Om ons land veilig, schoon en klaar voor de toekomst door te geven aan onze kinderen, hebben we een nieuwe richting nodig.

De Oosterscheldekering van de Deltawerken

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering