Klimaat

Bosbranden, overstromingen en mislukte oogsten, als we ons gedrag niet veranderen, worden de klimaatproblemen steeds ernstiger. Voor een leefbaar Europa is extra aandacht voor het klimaat noodzakelijk.

De rechts-populistische wind die door Europa waait, dreigt echter alle vooruitgang rondom klimaat de nek om te draaien. Volt wil het tij keren en de innovatiekracht, de creativiteit en het talent van Europa inzetten voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving in 2040. Dit vraagt om durf, met als beloning volop nieuwe kansen voor een gezond en welvarend Europa.

Het is duidelijk dat we nu afscheid moeten nemen van de fossiele economie om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Daarom wil Volt geen vergunningen meer voor het boren naar fossiele brandstoffen en willen we stoppen met steenkool als brandstof. Als we nu maatregelen nemen is dat laatste al mogelijk in 2030. De luchtkwaliteit zal daardoor sterk verbeteren. Er moet een Europees energienetwerk komen dat vraag en aanbod van energie slim in balans brengt. En een goedkoop Europees netwerk van hogesnelheidstreinen moet reizigers een comfortabel en duurzamer alternatief bieden voor vakantievervoer en zakenreizen.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Klimaatneutraal in 2040

Een klimaatneutrale EU is een schone EU, waarin we de gezondheid van natuur, mens en dier vooropstellen. De CO2-uitstoot moet in heel Europa naar nul in 2040. We stoppen met fossiele brandstoffen. Een Europees ministerie van Klimaat gaat een onafhankelijke Europese energievoorziening opzetten. Uitstoot bij productie van importproducten wordt voortaan belast. De opbrengsten hiervan besteden we aan sneller verduurzamen en aan de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor burgers en bedrijven. Zo geven we een schone toekomst door aan de toekomstige generaties.

Een Europese energie-unie

We zijn goed op weg om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energie. Volt wil een gezamenlijke Europese inkoop van waterstof en - zolang als dat nodig is - aardgas. Dit voorkomt interne concurrentie binnen de unie. Bestaande fossiele infrastructuur moet geschikt worden gemaakt voor hernieuwbare energieprojecten, zoals Noordzee-windenergie voor waterstofproductie. Winstmarges voor de energiesector worden beperkt. Volt wil een grotere rol voor kernenergie in de Europese energiemix.

Schoon en duurzaam vervoer, voor iedereen

De vervoersmix van de toekomst is eindeloos. Regionale en internationale treinverbindingen voor grote afstanden, de fiets, het openbaar vervoer, de elektrische scooter of een deelauto voor kleinere afstanden. Volt wil toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. We voeren in de hele EU één betalingssysteem in voor tickets voor trein en bus. Dat maakt reizen veel makkelijker. Heel Europa wordt verbonden met een netwerk voor hogesnelheidstreinen en nachttreinen, betaald uit heffingen op autorijden en vliegen. We verbieden fossiele korteafstandsvluchten en privéjets.

Natuurinclusieve landbouw

Het gaat slecht met de natuur in Europa. De toekomst van de landbouw moet eerlijker - voor mens én natuur. Volt heeft plannen op EU-niveau om de biodiversiteit te beschermen en natuur te herstellen. Ook landbouw moet anders. Geen subsidies meer voor milieu-onvriendelijke landbouwpraktijken en stoppen met megastallen. Dierenwelzijn komt centraal te staan in de landbouw en veehouderij. Ook kijkt Volt kritisch naar gewasbescherming. Veel nu gebruikte producten vernietigen meer dan ‘onkruid’ en zijn ook gevaarlijk voor mens en dier. Volt wil dit aanpakken en fondsen vrijmaken voor duurzame landbouw als garantie voor onze voedselzekerheid en -veiligheid. Natuurlijke gebieden moeten een wettelijke bescherming krijgen. Er komt een grensoverstijgende aanpak om rivieren te beschermen en schoner te maken. We willen één Europees voedsellabel dat laat zien hoe duurzaam een product daadwerkelijk is.

Koeien in een weiland

Gezonde lucht, water en bodem

Gezonde lucht en goede bodemkwaliteit zijn essentieel voor biodiversiteit en een natuur die in balans is. Door de ontwikkeling van moderne meettechnieken zijn we beter in staat dan ooit om in beeld te krijgen hoe het is gesteld met onze bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Om ons land veilig, schoon en klaar voor de toekomst door te geven aan onze kinderen, hebben we een nieuwe richting nodig.

Uitsluitend bedrijven die zich houden aan de WHO-standaarden kunnen vergunningen krijgen. Concrete afspraken met Europese landen over smeltwateropslag en een eerlijke waterverdeling zijn nodig. Waterverbruik bij grootverbruikers beperken we via belastingmaatregelen. Vervuilende en giftige poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) worden verboden in de Europese Unie.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering