Asiel & migratie

Mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging of honger moeten geholpen worden. Nu stappen veel te veel mensen op goed geluk in een gammel bootje met een vaak dramatische afloop. Dat moet stoppen.

Volt wil een menselijk vluchtelingenbeleid en een verstandig arbeidsmigratiebeleid voor de Europese Unie. Asielzoekers die zich melden aan de EU-grenzen moeten snel en eerlijk over de lidstaten verdeeld worden. Dat kan door regionale en nationale afspraken te maken. Volt wil dat asielprocedures binnen drie maanden worden afgerond en dat asielzoekers sociale, juridische en psychologische steun krijgen. We zetten ons in voor een eerlijk en menselijk asielbeleid in Europa. Daar horen misdadige miljardendeals met dictators beslist niet bij.

Mensen die mee willen doen blijven onnodig lang aan de zijlijn van de samenleving staan. Of krijgen helemaal geen kans om mee te doen. Dat moet anders, zeker gezien de vele vacatures die we nu niet ingevuld krijgen; nieuwe mensen zijn meer dan welkom, we hebben ze heel hard nodig. 

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Een Europees asielbeleid

Samenwerking en solidariteit moeten een migratiecrisis in Europa voorkomen. Volt wil daarom dat Nederland zich actief inzet voor een echte Europese aanpak. Er moeten legale migratieroutes komen en een eerlijke verdeling over de landen. Het terugduwen van vluchtelingen wordt strafbaar. Frontex komt onder directe controle van het Europees Parlement.

De Dublin-verordening bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Meestal is dat het land waar mensen de EU als eerste binnenkomen. Volt wil deze regel afschaffen. In plaats daarvan pleiten we voor een systeem waarbij asielzoekers zelf het land kunnen kiezen waar zij hun aanvraag willen indienen. Daarmee hanteren we een asielbeleid dat rechtvaardiger en humaner is. 

Een persoon die water inschenkt voor een kind

Arbeidsmigratie

Nieuwkomers moeten, veel sneller dan nu, toegang tot onderwijs en betaald werk krijgen. De procedures die we daarvoor nu kennen zijn omslachtig, tijdrovend en soms onmenselijk. Migranten moeten terechtkomen op een plek waar ze aan de slag kunnen. Dat kunnen ze vanuit hun land van herkomst al via een digitale omgeving zien. Zo weten migranten of er geschikte functies voor hen openstaan.

Diploma’s en kwalificaties moeten overal in Europa erkend worden, voor alle beroepen. Volt wil investeren in taalcursussen, want zo verbeteren we het onderlinge contact op de werkvloer.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering