Advertenties

Van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 maken wij hier inzichtelijk hoe we met online advertenties omgingen.

Een belangrijk deel van de campagnes heeft zich online afgespeeld. Daar zijn we graag transparant over.

We willen ons verantwoorden over de financiën voor online adverteren en over de wijze waarop we onze doelgroep proberen te bereiken. 

Heb je feedback of vragen? Dan kun je je altijd richten tot onze projectleider strategie en campagne Bregje Notenboom ([email protected]).

Financiën

Volt Nederland krijgt financiële bijdragen uit twee verschillende stromingen: leden en donateurs. 

Leden betalen minimaal 30 euro per jaar voor het lidmaatschap van Volt Nederland. Daarnaast krijgt Volt financiering vanuit donaties. 

Voor het registreren van donaties is Volt Nederland vanuit de Nederlandse overheid verplicht elke donatie boven de € 4.500,- te registreren. Wij hanteren strengere eisen: We publiceren alle donaties boven de € 3.000,- direct op onze website en op de website van Volt Europa.

Het beschikbare budget wordt verdeeld over de organisatie. De definitieve bedragen worden in het jaarverslag aan de leden voorgelegd en gepubliceerd.

Doelgroep

Volt heeft diverse advertenties uitgezet op Facebook, Instagram, YouTube en Google.

Hierbij maken we geen gebruik van zogeheten ‘micro-targeting.’ Wel zijn er doelgroepcategorieën bepaald voor segmentatie van de campagnes. In sommige gevallen richten we ons op hele postcodegebieden waar wij naar aanleiding van eerdere verkiezingen hebben ervaren dat er relatief veel Volt-stemmers wonen.

Bij de vorige verkiezingen waren de meeste advertenties gericht op jongeren tussen de 18 en 35, en op mensen van boven de 55 jaar. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zal ook groep 35-55 meer betrokken worden, wanneer hier meer details over beschikbaar zijn zullen we die delen.

Bij sommige advertenties maken we onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dit doen we omdat we merken dat bijvoorbeeld Facebook bij het uitzetten van politieke advertenties de neiging heeft om advertenties disproportioneel vaak aan mannen te laten zien. We zetten daarom soms extra advertentiebudget in om ervoor te zorgen dat we vrouwen in dezelfde mate kunnen betrekken bij de politiek als mannen. 

Ad libraries

De meeste platforms houden een eigen advertentiebibliotheek bij. Hierin staan ook de advertenties van Volt Nederland. Dit geeft een overzichtelijk beeld van het advertentiemateriaal dat door Volt wordt gebruikt: