Standpunten / Klimaat

Luchtkwaliteit op basis van WHO-standaarden

Gezonde lucht en goede bodemkwaliteit zijn onzichtbaar, maar essentieel voor een goede leefomgeving. De bodem is de basis: een gezonde bodem levert niet alleen gezond voedsel, maar zorgt ook voor biodiversiteit en een natuur die in balans is. Vergunningen worden nu uitgegeven zonder dat ze voldoen aan de WHO-standaarden. Volt wil dat bedrijven zich houden aan de WHO-standaarden en wil daarom uitsluitend nog vergunningen die hieraan voldoen.

Het aannemen van luchtkwaliteitsstandaarden op basis van WHO-richtlijnen is belangrijk om verschillende redenen.

 • Een betere volksgezondheid
  WHO-standaarden zijn er niet voor niets. Het naleven ervan voorkomt gezondheidsproblemen door luchtverontreiniging, zoals ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Een betere volksgezondheid bespaart veel menselijk leed en voorkomt hoge zorgkosten voor de gemeenschap.

 • Behoud van biodiversiteit en ecologische balans
  Strikte normen voor luchtkwaliteit zorgen voor behoud van biodiversiteit en ecologische balans. Gezonde lucht ondersteunt niet alleen mensen, maar ook flora en fauna. Hierdoor krijgen we een robuuster ecosysteem.

 • Eenduidige regelgeving en handhaving
  Wanneer we duidelijke WHO-normen hanteren, wordt het beoordelen van vergunningen eenduidiger. Het vereenvoudigt de handhaving en zorgt voor een gelijk speelveld wanneer alle bedrijven aan dezelfde milieunormen moeten voldoen.

Deze aanpak is in lijn met onze duurzame ontwikkelingsdoelen. We willen minder vervuiling en we bevorderen een duurzame leefomgeving, zowel in de stad als in landelijke gebieden. Het afdwingen van de WHO-standaarden is dus een krachtige stap richting een gezondere en duurzame samenleving.

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering