Nieuwe economie

Volter houden een grote volt vlag omhoog, iemand rend er onderdoor.
Een sterke economie is essentieel omdat alles wat we belangrijk vinden in onze samenleving daarvan wordt betaald. Aan onze huidige economie hangt helaas een prijskaartje: de achteruitgang van het klimaat. Dat gaat voor steeds grote problemen zorgen als we niet direct ingrijpen.

Terwijl landen als China en de VS hard inzetten op een duurzame toekomst voor bedrijven, blijft Europa achter met een rompslomp aan administratie en regels. Volt maakt daarom duidelijke keuzes voor duurzaam produceren en consumeren. Europa moet in 2040 een duurzame, klimaatneutrale economie zijn. Word jij getroffen door de groene transitie, dan vindt Volt dat je daarvoor compensatie moet krijgen. Daarnaast willen we investeren in groene banen, omscholing, een betere bereikbaarheid en de infrastructuur. Ook stimuleren we een goede samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Een Europese economie van de toekomst

Topkwaliteit onderzoek naar innovaties willen we bevorderen. Het vormt de basis voor een duurzame en concurrerende groene economie. Volt wil een open en eerlijke Europese arbeidsmarkt, met betere voorwaarden voor iedereen die werkt. Werk je, dan willen wij dat jij dat overal in Europa mag doen, ook op afstand. Ben je zzp’er of freelancer, dan moet je dezelfde voorwaarden en rechten krijgen als een werknemer met een vast arbeidscontract. Er komen gerichte scholingsbudgetten voor om- en bijscholing voor cruciale sectoren zoals de zorg, ICT, het onderwijs en de techniek. Innovatie in Europa willen we stimuleren voor een sterkere Europese economie. Voor het aanjagen van de digitale autonomie en digitale innovaties binnen de unie komt er een EU-Tech Fund.

Belastingen en toeslagen

De grote hoeveelheid toeslagen, complexe fiscale regelingen en verschillende soorten uitkeringen hebben ons systeem tot een doolhof gemaakt. Volt wil een makkelijk, eerlijk en toekomstbestendig systeem dat voor iedereen werkt. Daarom versimpelen we het sociaal-economisch stelsel en maken we het transparant. Dat doen we door alle toeslagen, premies, belastingkortingen en vrijstellingen te schrappen. In plaats daarvan komt er een basistoelage, de tussenstap naar een basisinkomen.

Ook willen we belastingontwijking tegengaan, met een staatsburgerschapsbelasting die je gaat betalen als je vertrekt uit ons land. Hoe lang je betaalt, hangt af van de mate waarin gebruik is gemaakt van de publieke voorzieningen in Nederland. Voor bedrijven komt er een Europese heffing op onredelijk hoge winsten als gevolg van een crisis, zoals de energiebedrijven na de Russische invasie in Oekraïne. Ook vervuilende industrie wordt zwaarder belast.

Een kraan die een container omhoog tilt

Ondernemerschap

We moedigen ondernemers aan om duurzaam, innovatief en sociaal te ondernemen. De administratieve lastendruk voor ondernemers moet in heel Europa lager. Dat geeft ruimte aan innovatie. Voor ondernemers die willen verduurzamen komen er extra stimulerende maatregelen.

Engels wordt een extra officiële taal in heel Europa om communicatie tussen overheid, bedrijven en mensen te stroomlijnen. Ook moeten overheidsdiensten in Europa beter op elkaar aansluiten en met elkaar gaan samenwerken. Kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen maar kent ook risico’s, daarom wil Volt AI-trainingscentra voor ondernemers. Zelfstandigen moeten premies voor sociale voorzieningen gaan afdragen.


Drie mensen die naar een computer kijken en overleggen

Fondsen voor Europese projecten

Volt wil een gezamenlijke Europese begroting, gecontroleerd door het Europees Parlement. Er komen Europese begrotingsfondsen die de kosten dekken van grote gezamenlijke projecten. Denk aan het aanpakken van de klimaatcrisis, het organiseren van de Europese defensie en de Europese digitalisering. Volt is voorstander van het invoeren van de digitale euro.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering