Digitale zaken

Volt vlaggen campagne
Technologie bepaalt voor een groot deel hoe we onze wereld ervaren en tegemoet treden, maar is nog nauwelijks een politiek onderwerp. Dat moet direct veranderen. Als snelle digitale ontwikkeling iets is wat ons overkomt, dan laten we anderen, veelal buiten Europa, bepalen wat er gebeurt. Waar blijven bijvoorbeeld alle data en wat worden de voorwaarden voor gebruikers?

Zowel de Europese Unie als de landelijke overheden moeten nu regie gaan voeren over de digitale transitie, zodat zij heel Europa heel veel goeds kan gaan brengen. Europese overheidsdiensten moeten daarbij op elkaar aangesloten worden en met elkaar samenwerken met een verplichte open data- en open source-aanpak voor alle publiekelijk aangeschafte software en gegevens. 

Digitalisering moet voor ondernemers transparantie, efficiëntie en innovatie bevorderen. Bureaucratische hindernissen moeten weg voor Nederlandse ondernemers en burgers die binnen de Europese Unie actief zijn.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Kunstmatige intelligentie (AI)

AI-systemen bieden kansen voor de samenleving, economie en democratie, maar zijn te ingrijpend om aan de markt over te laten. Er moet beleid komen voor ethische omgang met AI. Dit beleid moet gericht zijn op het omarmen, stimuleren en ethisch ontwikkelen en inzetten van AI op Nederlands, Europees en internationaal niveau. Volt vindt dat uitsluitend veilige AI-systemen op de Europese markt mogen worden toegelaten. Nederland moet daarom actief bijdragen aan Europese en internationale samenwerkingsverbanden voor ethisch verantwoorde AI-toepassingen. Politieke regie is nodig om negatieve gevolgen van AI-doelstellingen voor het klimaat zo klein mogelijk te maken. Er komen AI-trainingscentra voor ondernemers zodat zij hun bedrijfsprocessen efficiënter kunnen maken.

Waardengedreven innoveren

We richten de online publieke ruimte opnieuw in. De online publieke sfeer moet een veilige omgeving zijn, waarin iedereen de ruimte krijgt om ideeën uit te wisselen en zichzelf te ontplooien. Een plek waar debat kan plaatsvinden, zonder desinformatie en haat. Waar geen plek is voor misogonie, racisme, antisemitisme, islamofobie en lhbtiq+-haat. Waar het duidelijk is van wie of wat de informatie afkomstig is en waar jij bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt.

Volt wil investeren in toezicht en handhaving op Europese wet- en regelgeving en deze versterken waar nodig. Belangrijk vinden we dat er (Europese) alternatieven komen voor de huidige sociale media. Nederland moet én kan Europees koploper worden in het stimuleren en tegelijk begrenzen van het gebruik van nieuwe digitale technologieën.

Digitale veiligheid

Er moet meer politieke regie komen op digitale zaken. Maar ook meer duidelijkheid en transparantie over hoe de overheid gebruikmaakt van digitale middelen. Volt wil een Digitale democratie waarin we bewust zijn van de kansen en gevaren. Met meer politieke regie creëren we een digitale samenleving waarin iedereen z’n weg weet te vinden.

Algoritmen en datasets voor trainingen die ontwikkeld zijn met overheidsgeld (‘publieke AI’) moeten gratis beschikbaar zijn voor alle mensen en instellingen in Europa. EU-wetgeving moet jouw privacy beschermen, cybercrime tegengaan, zorgen voor een toegankelijk internet, online vrijheid waarborgen. Maar ook intimidatie en misinformatie tegengaan.

Digitale inclusie

Iedereen moet meedoen in onze samenleving. Daarvoor is nodig dat de digitale wereld voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in het primair en voortgezet onderwijs, maar eigenlijk voor iedereen. Digitale middelen als laptops, computers en smartphones moeten breder beschikbaar gesteld worden. Dat kan bijvoorbeeld via onderwijsinstellingen of  zogenaamde cyberbanken (zoals in Amsterdam). Ook willen we de digitale wereld toegankelijker maken voor mensen met een beperking, te beginnen met alle overheidswebsites.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering