Standpunten / Klimaat

Uitstoot van importproducten laten meetellen in klimaatdoelen

Omdat het ook belangrijk is dat we buiten Nederland en buiten Europa verduurzamen, nemen we verantwoordelijkheid voor de uitstoot die plaatsvindt door ons consumptiegedrag. Dat doen we door de vervuiling van geïmporteerde producten mee te laten tellen in onze nationale klimaatdoelen, zoals Zweden dat ook doet.

Volledige verantwoordelijkheid
De ecologische voetafdruk van een land bestaat niet alleen uit de binnenlandse CO2-uitstoot. Dat zou een papieren werkelijkheid zijn. Daar willen we onszelf niet mee voor de gek houden. Ook de uitstoot van producten die we importeren telt mee, ook al wordt die uitstoot misschien aan de andere kant van de wereld gegenereerd. Alleen als we die uitstoot meetellen, wordt duidelijk wat ons consumptiegedrag werkelijk bijdraagt aan de CO2-uitstoot.

De problemen echt oplossen
Stel je voor dat Nederland veel fruit importeert uit een land waar de landbouwpraktijken zeer milieuverontreinigend zijn en met een hoge CO2-uitstoot door bijvoorbeeld het intensief gebruik van fossiele brandstoffen in de teelt, de verwerking en het transport. Als Nederland deze uitstoot niet meerekent in zijn eigen klimaatdoelstellingen, laat het de milieukosten bij de producent en maakt het deze in feite onzichtbaar. Dit is vergelijkbaar met het gedrag van een tiener die zijn kamer opruimt door alles onder het bed te schuiven. De rommel is uit het zicht, maar het probleem is niet echt opgelost. Het negeren van de uitstoot van geïmporteerde goederen kan leiden tot een 'uit het oog, uit het hart'-mentaliteit, wat een onvolledige en uiteindelijk misleidende weergave van de werkelijke milieu-impact van een land is. Het meetellen van de CO2-uitstoot van importproducten in nationale klimaatdoelen zorgt ook voor een meer gelijk internationaal speelveld. Het voorkomt dat landen hun klimaatdoelstellingen behalen door productie en bijbehorende uitstoot simpelweg naar andere landen te verplaatsen.

Stimuleren van duurzame productie
Door de uitstoot van importproducten mee te rekenen, ontstaat er een prikkel voor bedrijven om te investeren in duurzame productiemethoden. Het kan ook leiden tot een voorkeur voor lokaal geproduceerde goederen, wat de transitie naar een duurzamere economie bevordert. Het maakt consumenten bewuster van hun keuzes. Op die manier denken we als samenleving meer na over de klimaatimpact van onze aankopen, wat duurzame consumptie kan stimuleren.

Realistisch beeld van klimaatinspanningen
Door ook de uitstoot van importproducten mee te tellen, krijgen we een realistischer beeld van de inspanningen en vooruitgang van Nederland op het gebied van klimaatbeleid. Dit bevordert transparantie en kan bijdragen aan effectievere beleidsvorming. Voor een samenhangend beleid kijken we naar alle bronnen van uitstoot. Zo gaan we klimaatverandering overal ter wereld tegen. 

Wat we kunnen leren van Zweden op het gebied van klimaatbeleid
Zweden wordt vaak gezien als een voorloper op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid. Zweden laat zien dat een effectief klimaatbeleid een breed scala aan maatregelen vereist, die alle sectoren van de economie beslaan. Dit omvat niet alleen nationale uitstootreductie, maar ook de aanpak van de klimaatimpact van geïmporteerde goederen en diensten. 

De maatregelen die Zweden neemt voor een effectief klimaatbeleid: 

 • Transparante CO2-boekhouding
  Zweden neemt de uitstoot van geïmporteerde producten mee in de nationale CO2-boekhouding. Zo hebben ze een realistisch beeld van de daadwerkelijke klimaatimpact. Dit versterkt de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de klimaatrapportage van Zweden.

 • Stimuleren van internationale samenwerking
  Zweden begrijpt dat klimaatverandering een grensoverstijgend probleem is en benadrukt de noodzaak van internationale samenwerking. Het land werkt samen met andere landen en organisaties om klimaatvriendelijke initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen.

 • Focus op innovatie en groene technologieën
  Zweden investeert in groene technologieën en innovatie. Economische groei kan daadwerkelijk hand in hand gaan met duurzaamheid. Deze focus heeft geleid tot een bloeiende groenetechnologiemarkt in Zweden.

 • Betrokkenheid van burgers
  De Zweedse overheid betrekt burgers actief bij het klimaatbeleid door middel van educatie en participatie-initiatieven. Dit zorgt voor een sterk maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en milieu-initiatieven.

Volt ziet deze elementen van het Zweedse klimaatbeleid als voorbeeld voor een meer inclusieve en verantwoordelijke aanpak van de klimaatdoelen. Ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn haalbaar en verenigbaar met een sterke economie.

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering