Standpunten / Klimaat

Europese inkoop van waterstof en aardgas

In Europa is de inkoop van energie een kritiek punt geworden. Niet alleen vanwege de noodzaak van duurzamere energiebronnen, maar ook vanwege de recente geopolitieke ontwikkelingen. Volt wil een gezamenlijke Europese inkoop van waterstof en aardgas. Zo vermijden we onnodige interne concurrentie voor bijvoorbeeld Nederland, dat een belangrijke rol heeft in de opslag en doorvoer van waterstof in Europa. We zetten in op het aanpassen van de bestaande fossiele infrastructuur voor hernieuwbareenergieprojecten, zoals het gebruik van Noordzee-windenergie voor waterstofproductie. We stellen maximale winstmarges voor de energiesector vast om buitensporige winsten te voorkomen.

Maatregelen voor een betrouwbare energievoorziening
De invasie van Rusland in Oekraïne maakte duidelijk dat maatregelen voor een betrouwbare energievoorziening broodnodig zijn. De insteek daarbij is energiebesparing, de productie van schone energie en het spreiden van energieleveringen. Volt wil de EU gezamenlijk waterstof en aardgas laten inkopen. Dit voorkomt concurrerende biedingen tussen EU-lidstaten en zorgt voor betere voorwaarden voor EU-consumenten. Het voorstel van Volt voor een gezamenlijke Europese inkoop van waterstof en aardgas heeft meerdere voordelen:

 • Efficiëntie en kostenbesparing
  Door gezamenlijk in te kopen, kunnen Europese landen profiteren van schaalvoordelen, wat de kosten drukt en leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijven.

 • Energieveiligheid
  Een gecoördineerde inkoopstrategie draagt bij aan de energieveiligheid van Europa. We zijn op die manier minder afhankelijk van individuele leveranciers en we garanderen een stabielere en diverse toevoer. 

 • Marktstabiliteit
  Wanneer we interne concurrentie binnen de EU vermijden, wordt de markt stabieler en voorspelbaarder. Dit stimuleert op zijn beurt investeringen in hernieuwbare energie en de energie-infrastructuur.

 • Transitie naar hernieuwbare energie
  Door te investeren in de infrastructuur voor de productie van waterstof met behulp van hernieuwbare bronnen, zoals windenergie van de Noordzee, ondersteunt dit voorstel de overgang van Europa naar een koolstofarme economie.

 • Regulering van winstmarges
  Het instellen van maximale winstmarges kan excessieve winsten in de energiesector beperken, wat bijdraagt aan een eerlijkere verdeling van kosten en baten tussen energieproducenten en consumenten.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering