Standpunten / Klimaat

Europese inzet op kernenergie

Volt wil een groter aandeel van kernenergie in de Europese energiemix, omdat het een betrouwbare en koolstofarme energiebron is die kan bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen op een kosteneffectieve manier. 

Daarvoor is meer financiële steun nodig en de oprichting van een Europees kenniscentrum voor kernenergie. We willen juridische mogelijkheden voor de bouw van kleine kerncentrales verspreid door Nederland. We steunen de bouw van grote kerncentrales in Borssele en we pleiten voor Europese afspraken over de recycling en definitieve opslag van kernafval. Volt streeft naar meer Europees onderzoek naar kernenergie in brede zin en een Europa-brede samenwerking voor werving, opleiding en bijscholing van personeel in de nucleaire sector.

Hoe Volt aankijkt tegen kernenergie
Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzamere energietoekomst. Alleen: die puzzel is nog niet volledig gelegd. Er zijn nog uitdagingen met betrekking tot de volledige inzetbaarheid van hernieuwbare energie. Het grootste punt is dat we afhankelijk zijn van de variabele natuurlijke omstandigheden. Daardoor is de energievoorziening niet altijd gegarandeerd. Waar we als samenleving ook nog geen pasklaar antwoord op hebben, is de opslag van hernieuwbare energie. Het vraagt om geavanceerde technologie, waar op dit moment nog hard aan wordt gewerkt. Daarom kijkt Volt breder. Kernenergie is te vroeg afgeschreven als onderdeel van de energiemix. Het biedt namelijk een aantal belangrijke voordelen, zoals een constante energieproductie en een lage uitstoot van broeikasgassen. Dit draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Daarbij hebben technologische vooruitgang en verbeterde veiligheidsmaatregelen het potentieel van kernenergie vergroot. Nieuwe ontwikkelingen zoals kleinschalige kernreactoren en voortschrijdend onderzoek naar afvalverwerking geven kernenergie recht op een tweede kans. 

Europese afspraken over recycling en opslag
Goede, Europa-brede afspraken over de recycling en definitieve opslag van kernafval zijn cruciaal. Het zorgt voor een veilige, coherente en duurzame benadering van het beheer van radioactief afval. Dit is essentieel om milieuvervuiling en potentiële gezondheidsrisico's voor huidige en toekomstige generaties te voorkomen. Bovendien vergroot het hebben van gedeelde standaarden en processen de doelmatigheid van het afvalbeheer op continentale schaal. Het vermindert of voorkomt dubbele inspanningen en bevordert de samenwerking en het vertrouwen tussen de lidstaten.

Een grote rol voor kleine kerncentrales
Zoals gezegd: Volt steunt de bouw van grote kerncentrales in Borssele. Daarnaast zetten we in op kleine kerncentrales, verdeeld over Nederland. Dat heeft meerdere voordelen. Deze zogenaamde 'Small Modular Reactors' (SMRs) zijn flexibeler en kunnen dichter bij verbruikslocaties worden geplaatst. Dit vermindert transport- en distributieverliezen. Ze vereisen minder investeringen vooraf en kunnen sneller worden gebouwd dan traditionele, grote kerncentrales. Dit maakt ze geschikt voor gebieden met beperkte ruimte of specifieke lokale energiebehoeften. Bovendien kunnen ze helpen bij het geleidelijk uitfaseren van fossiele brandstoffen door stabiele levering van koolstofarme energie.

De voordelen van kernenergie zijn: 

 • Kernenergie biedt energiezekerheid
  Kernenergie is een constante en betrouwbare energiebron die de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen vermindert en bijdraagt aan energiezekerheid.

 • Innovatie en technologische ontwikkeling
  Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van kernenergie leidt tot vooruitgang in veiligheid en efficiëntie van kernenergie.

 • Werkgelegenheid
  De kernenergiesector creëert banen en gespecialiseerde opleidingen, wat bijdraagt aan de economie.

 • Afvalbeheer
  Een gecoördineerde Europese aanpak van de recycling en opslag van kernafval zorgt  voor een veilige en duurzame behandeling van het afval.

 • Een lage uitstoot van broeikasgassen
  Last but not least: kernenergie heeft een lage uitstoot van broeikasgassen, wat helpt om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Het biedt ons de mogelijkheid van een stabiele onafhankelijke en grootschalige energievoorziening die ons helpt bij het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering