Gelijke kansen

Volters op een pride parade. Ze houden een grote pride volg omhoog met het Volt logo er in.
In Europa wil je leven in een rechtvaardige, inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Zo ver zijn we nog niet en dat is jammer. Veel systemen trekken de een voor of sluiten de ander uit.

Er is ongelijkheid en armoede. Volt durft dat krachtig en vernieuwend aan te pakken. We werken toe in de richting van een basisinkomen voor iedereen. Dat dekt de kosten van levensonderhoud op zo’n manier dat het loont om ook te werken. Zo voorkomen we dat mensen in een armoedeval terechtkomen.

Een rechtvaardige samenleving
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar zolang discriminatie, slechte toegang tot diensten en een ongelijke verdeling van rijkdom in de weg zitten, is dit niet mogelijk. Volt vecht voor een rechtvaardigere samenleving voor iedereen. Dat begint bij goed onderwijs, waarbij alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Bestrijden discriminatie, racisme en uitsluiting

Om discriminatie en racisme actief tegen te gaan, is één aanpak over alle sectoren nodig. Nu is deze aanpak te vaak gefragmenteerd, waardoor we de problemen onvoldoende herkennen en onvoldoende aanpakken. Er moet ruimte gemaakt worden voor verbindend beleid, waarin ruimte is voor iedereen. Mensen die hetzelfde werk doen moeten daarvoor een gelijk loon krijgen, ongeacht gender. Je veilig kunnen voelen is belangrijk, dus moet elke vorm van geweld en intimidatie serieus genomen worden en gezien worden als maatschappelijk probleem. Er komen wetten voor draagmoederschap en meerouderschap. Ook komt er een verbod op conversietherapie (‘homogenezing’) in Nederland én Europa. Volt wil dat X als geslachtsaanduiding in het paspoort mag komen.

Een mensenmassa met lhbtiq+ vlaggen met Volt logo in een stad

Studeren toegankelijk voor iedereen

We zorgen ervoor dat studeren voor iedereen binnen handbereik is én blijft. Het budget voor Europese uitwisselingen moet omhoog, om zo ERASMUS+ toegankelijker en inclusiever te maken voor scholieren, docenten en leerlingen. Ook studenten die een praktische opleiding volgen, moeten de kans krijgen om hieraan deel te nemen. Kennis, vaardigheden en informatie kunnen zo makkelijker door heel Europa worden verspreid. Diploma’s in het praktisch onderwijs en het theoretisch onderwijs moeten uiteindelijk in heel Europa erkend worden, ongeacht de lidstaat waar ze behaald zijn.

Een lachende vrouw met koptelefoon zittend bij een woonboot op haar telefoon

Kansrijk basis- en middelbaar onderwijs

Onderwijs ligt aan de basis van het creëren van kansen voor nieuwe generaties. Via het onderwijs worden nieuwe generaties voorbereid op de toekomst. Daarom vindt Volt het belangrijk dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor het Europees burgerschap, AI, en dient onderwijs meer digitaal vormgegeven te worden.

Kinderopvang moet toegankelijk worden voor alle gezinnen. Er komen gezonde gratis  schoolmaaltijden naar Zweeds voorbeeld. Dit bevordert gezond eten, pakt ongelijkheid aan en voorkomt kinderen met honger in de klas. Het financieren van religieus en privé-onderwijs stopt. Het inkomen van ouders mag geen rol spelen voor toelating tot scholen en op de Europese scholen zullen kinderen met verschillende wereldbeschouwingen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Digitale leermiddelen worden gratis.

Een tienermeisje op een fiets die op haar telefoon kijkt

Wonen voor iedereen

Wonen is een recht, geen luxe. Toch zitten veel mensen zonder woning of in een woning die niet bij hun levenssituatie past. Denk aan studenten die graag in de stad van hun studie willen wonen, jongvolwassenen die graag op eigen benen willen staan, een gezin dat maar niet groter kan gaan wonen en een eenpersoonshuishouden die moeite heeft om het huis te blijven betalen. Momenteel is wonen voor te veel mensen wél een luxe. Dat moet en kan anders.

Een nieuwbouw woonhuis in steigers

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering