Drie dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen

We willen dat de kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen. De opvang van kinderen tot 12 jaar moet een voorziening worden voor iedereen, net als het basisonderwijs. In de komende kabinetsperiode willen we geleidelijke veranderingen zien, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Volt wil dat kinderopvang voor minimaal drie dagen per week gratis wordt voor alle kinderen. Voor de financiële haalbaarheid houden we de optie open om een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te vragen aan ouders met een hoog inkomen, bijvoorbeeld een gezamenlijk inkomen boven de 100.000 euro.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering