Internationale Studentendag

Vandaag is het Internationale Studentendag! Puck en Sander, twee studenten, vertellen hoe zij kijken naar de inhoud van ons verkiezingsprogramma.

17 nov. 2023
internationale studenten

Puck

Een van de voornaamste redenen om als student op Volt te stemmen is hun klimaatbeleid. Als student Politicologie voel ik de noodzaak om bewust te kiezen voor een politieke partij die niet alleen de belangen van de samenleving behartigt, maar ook oog heeft voor de dringende kwesties die de toekomst van onze planeet beïnvloeden. Daarnaast maak ik natuurlijk deel uit van de generatie die de gevolgen van klimaatverandering in volle omvang zal ervaren. In mijn ogen ziet Volt in dat een effectief klimaatbeleid niet slechts een langetermijninvestering is, maar een dringende noodzaak. Een noodzaak die Europese samenwerking en solidariteit vereist. Voor mij kent klimaatverandering geen grenzen, en een gezamenlijke aanpak op Europees niveau is essentieel om effectieve maatregelen te kunnen nemen.

Naast het klimaatbeleid is voor mij het woonbeleid van Volt erg interessant. Als student in Amsterdam ben ik mij sterk bewust van de huisvestingsproblemen waarmee veel mensen, waaronder studenten, momenteel worden geconfronteerd. Met de huidige woningmarkt en mijn toenemende studieschuld lijkt het niet eenvoudig om na mijn studietijd toegang te krijgen tot een fatsoenlijke woning, zeker niet in Amsterdam. Het woonbeleid van Volt biedt echter perspectief en lijkt een veelbelovende aanpak te hebben voor de huidige woningproblematiek. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat Volt de samenhang tussen wonen en andere grote uitdagingen erkent, zoals klimaatverandering, vervuiling en sociale cohesie, en voorstelt om een allesomvattende visie op wonen te ontwikkelen die rekening houdt met deze bredere context. Deze benadering geeft me vertrouwen in een toekomst waarin huisvesting niet alleen toegankelijk is, maar ook aansluit op bredere maatschappelijke doelen.

Sander

Waar andere partijen vaak claimen dat zij échte onderwijspartijen zijn, is het Volt die de meest ambitieuze plannen heeft voor mij als student. Vooral als het gaat om een eerlijke compensatie voor de pechgeneratie. Waar het op dit moment al moeilijk rondkomen is door de hoge huurprijzen en energierekeningen, krijgen wij er als studenten na onze studie nog een zorg bij: het terugbetalen van schulden en het vinden van een woning, met een schuld. En wat dit extra zuur maakt: de basisbeurs is weer ingevoerd, maar alleen voor studenten die nog niet lang studeren. Het resultaat is dat de leenstelselstudent zich onderdeel voelt van een mislukt financieel experiment. Volt wil daarom dat wij eerlijk gecompenseerd worden, met een gemiddeld bedrag van 10.000 euro per student; een stuk hoger dan de miezerige 1000 euro die het kabinet heeft beloofd. Daarmee zou ik mijn toekomst een heel wat relaxter tegemoet gaan.  

Een ander punt dat voor mij als student en Volt-stemmer belangrijk is, is de omgang met internationale studenten in Nederland. Ik snap dat studentenwoningen en collegezalen stampvol zitten; daar moet een oplossing voor komen. Een algemene wervingsstop wordt genoemd om de druk op universiteiten en hogescholen te verlichten. Maar laten we niet vergeten dat internationale studenten diversiteit en inclusie vergroten, en de kwaliteit van ons onderwijs versterken. Het feit dat ons hoger onderwijs wereldwijd zo goed bekend staat hebben we mede aan de internationale studenten te danken. Daarom ben ik een groot voorstander van Volts voorstel om internationale studenten op een slimme manier te werven, met maatwerk. Bijvoorbeeld: voor een instelling als Maastricht University is de instroom van internationale studenten een stuk belangrijker dan voor de Universiteit van Amsterdam; daar kan dan op ingespeeld worden.