Standpunten / Digitale zaken

Klimaatimpact van AI

We hebben politieke regie nodig om de negatieve gevolgen van onze AI-doelstellingen voor het klimaat zo klein mogelijk te houden. We moeten de ontwikkeling van AI meenemen in ons water- en energiebeleid en we onderzoeken de mogelijkheden van het inzetten van AI en andere technologieën bij het tegengaan van klimaatverandering.

Integratie in water- en energiebeleid
De ontwikkeling en inzet van AI vereisen aanzienlijke hoeveelheden energie. Daarom moeten we AI integreren in ons water- en energiebeleid. Dit houdt in dat we duurzame energiebronnen gebruiken voor AI-toepassingen. Ook moeten we ervoor zorgen dat AI-systemen energie-efficiënt zijn. Zo kunnen we de ecologische voetafdruk van AI minimaliseren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Onderzoek naar innovatieve oplossingen
Zoals gezegd: AI heeft een negatieve impact op het milieu. Het omgekeerde is gelukkig ook waar: we onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om AI en andere technologieën in te zetten bij het tegengaan van klimaatverandering. AI kan een cruciale rol spelen in het monitoren van milieusystemen, het optimaliseren van energieverbruik en het verbeteren van de doelmatigheid van hernieuwbare energiebronnen. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied, kunnen we AI inzetten als een krachtig instrument in de strijd tegen klimaatverandering.

Onze inzet voor een duurzame toekomst betekent dat we de voordelen van AI benutten, terwijl we de negatieve impact op het klimaat beperken. Door AI te integreren in ons beleid en te focussen op energie-efficiëntie en duurzame oplossingen, kunnen we een balans vinden tussen technologische vooruitgang en milieubehoud. 

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering