Standpunten / Digitale zaken

Waarborgen van privacy

Persoonsgegevens zijn van jezelf en jij mag dus bepalen of, met wie en waarom je ze deelt. Bij Volt vinden we het belangrijk dat dat zo blijft. Daarom willen we investeren in toezicht op en handhaving van Europese wet- en regelgeving en versterken we bestaande kaders waar nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens moet structureel meer middelen krijgen om alle toezichtstaken naar behoren uit te voeren.

Privacy is een fundamenteel recht. Bij Volt zetten we ons in om dit recht te beschermen en te versterken.

 • Investeren in toezicht en handhaving
  Om ervoor te zorgen dat jouw privacy daadwerkelijk gewaarborgd wordt, is effectief toezicht op naleving van de privacywetgeving en strikte handhaving van deze regels cruciaal. Wij willen dat de Europese wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming niet alleen goed wordt nageleefd, maar waar nodig ook wordt aangescherpt. Dit vereist voortdurende investeringen in middelen en expertise.

 • Versterken van bestaande kaders
  De huidige wet- en regelgeving biedt een solide basis voor gegevensbescherming. Maar de snel veranderende digitale wereld vraagt om constante evaluatie en aanscherping van deze kaders. Volt pleit voor een proactieve aanpak, waarbij regelgeving voortdurend wordt aangepast aan nieuwe uitdagingen en technologieën.

 • Meer middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) speelt een sleutelrol in het beschermen van onze privacy. Om deze rol effectief te kunnen vervullen, moet de AP beschikken over voldoende middelen en capaciteit. Volt streeft naar structurele verhoging van het budget en de middelen voor de AP, zodat zij haar toezichtstaken adequaat kan uitvoeren.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering