Standpunten / Digitale zaken

Pseudonimiteit

Pseudonimiteit houdt in dat gebruikers op sociale media een alias of pseudoniem kunnen gebruiken, in plaats van hun echte naam. Dit biedt de vrijheid om anoniem te communiceren en deel te nemen aan online discussies zonder je echte identiteit prijs te geven. Echter, in gevallen van misbruik of illegale activiteiten, kan de werkelijke identiteit van de gebruiker worden achterhaald door de bevoegde autoriteiten.

Voordelen van pseudonimiteit

 • Bescherming van privacy
  Gebruikers kunnen hun identiteit beschermen en zich vrijer uitdrukken zonder angst voor persoonlijke represailles of privacy-inbreuken.

 • Verantwoordelijkheid en veiligheid
  De mogelijkheid om gebruikers te identificeren bij misbruik bevordert een veilige en respectvolle online omgeving. Dit helpt bij het tegengaan van cyberpesten, haatzaaiende uitlatingen en andere illegale activiteiten.

 • Vrijheid van meningsuiting
  Pseudonimiteit ondersteunt de vrijheid van meningsuiting door mensen in staat te stellen hun gedachten en ideeën te delen zonder persoonlijke risico's, terwijl toch de integriteit van het platform behouden blijft.

Onze aanpak

 • Implementatie van pseudonimiteit
  We pleiten voor de invoering van pseudonimiteit als standaard op alle sociale mediaplatforms. Dit houdt in dat gebruikers tijdens de registratie een pseudoniem kunnen kiezen en dat hun echte identiteit alleen beschikbaar is voor verificatie in geval van overtredingen.

 • Samenwerking met sociale mediabedrijven
  We werken samen met sociale mediabedrijven om effectieve systemen op te zetten die de identiteit van gebruikers kunnen verifiëren wanneer dat nodig is zonder de privacy van onschuldige gebruikers in gevaar te brengen.

 • Juridische kaders
  We zorgen ervoor dat er duidelijke juridische kaders zijn die bepalen wanneer en hoe de identiteit van gebruikers kan worden achterhaald. Dit zorgt voor een eerlijke en transparante aanpak van misbruik en criminaliteit online.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering