Standpunten / Digitale zaken

Belasten van AI-winsten

De invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op onze samenleving en economie evolueert snel en wordt steeds groter. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat de voordelen eerlijk worden verdeeld. Volt wil dat de winsten van AI-bedrijfsactiviteiten binnen de EU grenzen blijven en ten goede komen aan onze Europese gemeenschap. Bedrijfswinsten van AI-activiteiten in Europa moeten in Europa worden belast.

Waarom belasting op AI-winsten?
De opkomst van AI biedt enorme kansen voor innovatie en economische groei. Maar zonder de juiste regelgeving kunnen de winsten van deze technologische vooruitgang ongelijk verdeeld raken, vaak in het voordeel van grote multinationals. Door AI-bedrijfswinsten in Europa te belasten, zorgen we ervoor dat deze voordelen breed gedeeld worden en bijdragen aan het welzijn van alle Europeanen.

Gelijk speelveld creëren
Volt gelooft in een Europa dat voorop loopt in ethische en duurzame technologische ontwikkeling. Met een eerlijke belasting op AI-winsten creëren we een gelijk speelveld voor alle bedrijven, groot en klein. Het voorkomt dat multinationals belasting ontwijken door hun winsten naar landen met lagere belastingtarieven te verplaatsen. Dit versterkt de Europese economie en bevordert eerlijke concurrentie en verdeling van welvaart. Zo zetten we een stap richting een toekomst waarin technologie en maatschappij in balans zijn.

Investeren in de toekomst
De inkomsten uit de belasting op AI-winsten kunnen we investeren in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Zo zorgen we ervoor dat technologie iedereen ten goede komt en blijven we bouwen aan een eerlijke en duurzame toekomst voor heel Europa.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering