Standpunten / Digitale zaken

Toegankelijkheid voor iedereen

We maken de digitale wereld toegankelijker voor mensen met een beperking. Digitale toegankelijkheid betekent dat alle mensen, ongeacht hun beperkingen, toegang kunnen krijgen tot digitale informatie en diensten. Het gaat om websites, mobiele apps, en andere digitale platforms. Toegankelijke digitale omgevingen stellen mensen met beperkingen in staat om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de (digitale) samenleving.

Onze eerste doelstelling: 100% toegankelijke overheidswebsites
Bij Volt zetten we ons in voor een inclusieve digitale wereld. We beginnen met het 100% toegankelijk maken van alle overheidswebsites. Dit betekent dat deze websites voldoen aan de hoogste normen van toegankelijkheid, zodat iedereen, ongeacht fysieke of cognitieve beperkingen, gemakkelijk gebruik kan maken van overheidsdiensten. We willen de al bestaande verplichting tot toegankelijkheid van overheidswebsites uitbreiden naar 100%.

Waarom is dit belangrijk?

 • Gelijke kansen in een inclusieve samenleving
  Toegankelijke digitale omgevingen zorgen ervoor dat mensen met een beperking dezelfde kansen hebben als anderen om informatie te verkrijgen en diensten te gebruiken. Zo kan iedereen, voor zover de mate van hun beperking dat toelaat, volwaardig participeren.

 • Naleving van wetgeving
  Het waarborgen van digitale toegankelijkheid helpt overheden en organisaties om te voldoen aan nationale en internationale wetten en richtlijnen voor toegankelijkheid.

Onze aanpak

 • Onderzoek en aanpassing
  We starten met een grondig onderzoek van alle overheidswebsites om te bepalen waar verbeteringen nodig zijn. Vervolgens passen we deze websites aan om ervoor te zorgen dat ze volledig toegankelijk zijn.

 • Opleiding en bewustwording
  We bieden training en bewustwordingsprogramma's aan voor webontwikkelaars en contentbeheerders om hen te helpen bij het creëren en onderhouden van toegankelijke digitale omgevingen.

 • Monitoring
  We voeren regelmatig controles uit om te garanderen dat overheidswebsites toegankelijk blijven en voldoen aan de nieuwste toegankelijkheidsnormen.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering