Standpunten / Digitale zaken

Europees koploper

Nederland moet en kan Europees koploper worden in het stimuleren en begrenzen van het gebruik van nieuwe digitale technologieën. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, kunnen we innovatieve technologieën ontwikkelen die onze economie versterken en ons leven verbeteren. Volt wil dat Nederland bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving in Europees verband vasthoudt aan de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden en aan Europese waarden als privacy, informatievrijheid en gelijkheid.

Bescherming van fundamentele rechten
Bij het bevorderen van digitale innovatie is het cruciaal dat we de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden niet uit het oog verliezen. Volt zet zich in voor wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat privacy, informatievrijheid en gelijkheid altijd voorop staan. Deze waarden zijn de hoekstenen van een rechtvaardige en democratische samenleving en moeten daarom worden beschermd. Zelfs (en juist) in tijden van snelle technologische vooruitgang.

Europese samenwerking
Samenwerking binnen Europa is essentieel om een sterke en veerkrachtige digitale infrastructuur op te bouwen. Nederland moet actief deelnemen aan het Europese wetgevingsproces. Op die manier worden onze gemeenschappelijke waarden weerspiegeld in de nieuwe regels en richtlijnen voor digitale technologieën. Door samen te werken met andere EU-lidstaten, kunnen we de beste praktijken delen en een consistent en effectief beleid ontwikkelen.

Duurzame en eerlijke technologie
Volt pleit voor de ontwikkeling van technologieën die niet alleen innovatief, maar ook duurzaam en eerlijk zijn. Dit betekent dat we moeten nadenken over de milieueffecten van nieuwe technologieën. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de voordelen ervan eerlijk worden verdeeld over de samenleving. Door Nederland als Europees koploper te positioneren, kunnen we een voorbeeld stellen voor de andere lidstaten en laten zien hoe technologie op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier kan worden ingezet.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering