Standpunten / Digitale zaken

Digitaliseringstoets

Volt wil dat er een digitaliseringstoets komt bij het maken van wet- en regelgeving, zodat al bij het ontwerpen van nieuw beleid rekening wordt gehouden met de impact daarvan op de ICT-systemen die nodig zijn voor de uitvoering. AI en algoritmen die door de overheid gebruikt worden om beslissingen te nemen die invloed hebben op mensen, moeten getoetst worden aan grondrechten en ethische kaders.

Digitaliseringstoets voor nieuw beleid
Het is cruciaal dat we vanaf het begin rekening houden met de digitale implicaties van nieuwe wetten en regels. Een digitaliseringstoets zorgt ervoor dat we bij de ontwikkeling van beleid direct kijken naar de impact op onze ICT-systemen. Hierdoor voorkomen we dat nieuwe regelgeving leidt tot onvoorziene technische problemen. Zo kunnen we de doelmatigheid van de uitvoering verbeteren.

Algoritmeregister voor transparantie en verantwoording
AI en algoritmen spelen een steeds grotere rol in overheidsbeslissingen die invloed hebben op het leven van burgers. We willen er zeker van zijn dat deze technologieën op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier worden gebruikt. Daarom pleit Volt voor de invoering van een algoritmeregister. Dit register maakt inzichtelijk welke algoritmen worden gebruikt, hoe ze werken en welke data ze verwerken. Hierdoor kunnen we beter toezien op de naleving van grondrechten en ethische normen.

Toetsing aan grondrechten en ethische kaders
Het gebruik van AI en algoritmen moet altijd in overeenstemming zijn met onze fundamentele rechten en waarden. Door deze technologieën te toetsen aan grondrechten en ethische kaders, zorgen we ervoor dat ze geen discriminatie veroorzaken of inbreuk maken op de privacy van burgers. Dit helpt ons om het vertrouwen in digitale overheidsdiensten te behouden en te versterken. 

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering