Standpunten / Digitale zaken

Veilig gebruik van AI

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) is nu al niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het biedt dan ook veel mogelijkheden. Helaas brengt het gebruik van AI ook veiligheidsrisico’s en ethische vraagstukken met zich mee. Het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden is een kernpunt in het beleid van Volt. Daarom is het belangrijk dat onafhankelijke derden AI-systemen beoordelen. Op die manier zorgen we ervoor dat deze technologieën geen inbreuk maken op privacy en andere grondrechten.

Wij zien een aantal belangrijke voordelen in het reguleren van het gebruik van AI.

 • Europees samenwerkingsverband
  Volt staat pal voor een hechte Europese samenwerking op meerdere vlakken – inclusief technologie en digitalisering. Door gezamenlijk standaarden vast te stellen en AI-systemen op veiligheid te beoordelen, kan Europa een leider worden op het gebied van ethisch verantwoorde technologie.

 • Transparantie en democratische controle
  Volt wil dat er meer transparantie komt in hoe overheden en bedrijven AI gebruiken. Onafhankelijke veiligheidsbeoordelingen dragen bij aan deze transparantie en zorgen ervoor dat AI-systemen op een eerlijke en verantwoorde manier worden ingezet.

 • Stimuleren van innovatie
  Hoewel veiligheid voorop staat, erkent Volt ook de noodzaak om innovatie te stimuleren. Duidelijke regels en veiligheidsnormen geven bedrijven houvast. Zo kunnen ze met vertrouwen investeren in AI-technologieën. Uiteindelijk bevordert dit de economische groei en technologische vooruitgang.

Kortom, het toelaten van AI-systemen op de Europese markt na een onafhankelijke veiligheidsbeoordeling zorgt niet alleen voor een veiliger en ethischer gebruik van technologie, maar versterkt ook de samenwerking en innovatie binnen Europa. Hierdoor kunnen we bouwen aan een toekomst waarin technologische vooruitgang hand in hand gaat met de bescherming van onze fundamentele rechten en vrijheden.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering