Standpunten / Digitale zaken

Europese socialmedia-alternatieven

Jammer genoeg zijn aanzet tot haat, geweld en verspreiding van desinformatie aan de orde van de dag. Dat moet anders. Daarom willen we dat de overheid onderzoekt hoe zij alternatieve sociale media verder kan ondersteunen waar publieke waarden, zoals vrijheid van informatie en privacy, centraal staan.

Bij Volt staan vrijheid van informatie en privacy hoog in het vaandel. De huidige social media kanalen slagen er vaak niet in om deze waarden te waarborgen, waardoor gebruikers blootgesteld worden aan haatzaaiende uitingen en onjuiste informatie. Wij pleiten daarom voor de ontwikkeling en ondersteuning van Europese sociale media-alternatieven die deze publieke waarden wél respecteren. De overheid moet actief onderzoeken hoe zij deze platforms kan faciliteren, bijvoorbeeld door middelen vrij te maken voor innovatieve projecten en startups die ethische sociale media oplossingen ontwikkelen.

Een veiligere online omgeving
Het is cruciaal dat we een online omgeving creëren waarin gebruikers zich veilig voelen en waar respectvolle interactie wordt bevorderd. Door Europese alternatieven te ondersteunen, krijgen we meer controle over de inhoud die gedeeld wordt en kunnen we een veiliger, inclusiever online-ecosysteem bouwen.

Samen voor een betere digitale toekomst
Volt gelooft dat een betere digitale toekomst mogelijk is. Door in te zetten op Europese sociale media-alternatieven, kunnen we ervoor zorgen dat vrijheid van informatie, privacy en publieke waarden altijd voorop staan.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering