Standpunten / Digitale zaken

Digitale vaardigheden in het onderwijs

Vanaf jongs af aan moeten kinderen vertrouwd raken met digitale technologieën. Daarom willen we dat digitale vaardigheden een integraal onderdeel worden van het curriculum, in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Dit omvat niet alleen het gebruik van computers en software, maar ook kennis over online veiligheid, privacy en het kritisch evalueren van informatie.

Hulp buiten het onderwijs
Niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten moeten mensen de kans krijgen om digitale vaardigheden te ontwikkelen. We bieden hulp op diverse offline locaties zoals bibliotheken, buurthuizen en sociale ontmoetingsplaatsen. Deze plekken worden toegankelijker gemaakt en voorzien van de nodige middelen en ondersteuning.

Toegang tot digitale middelen
Om effectief digitale vaardigheden te kunnen leren, is toegang tot digitale middelen zoals laptops, computers en smartphones cruciaal. Volt wil de beschikbaarheid van deze middelen vergroten via:

 • Onderwijsinstellingen
  Scholen voorzien van voldoende digitale apparaten voor gebruik in de klas.

 • Cyberbanken
  Het instellen van zogenaamde cyberbanken, naar het voorbeeld van Amsterdam, waar mensen gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik kunnen maken van digitale apparaten.

 • Gemeenschapsinitiatieven
  Samenwerken met lokale organisaties om digitale middelen beschikbaar te stellen in gemeenschapscentra.

Het belang van digitale inclusie
Digitale inclusie betekent dat iedereen ongeacht achtergrond of financiële situatie de kans krijgt om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dit is essentieel om gelijke kansen te bieden in de arbeidsmarkt, het onderwijs en in de samenleving als geheel. Door te investeren in digitaal onderwijs en de beschikbaarheid van technologie dragen we bij aan een toekomst waarin iedereen de mogelijkheid heeft om volwaardig deel te nemen aan de digitale wereld.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering