Standpunten / Nieuwe economie

Meer aandacht voor cruciale sectoren

We stimuleren om- en bijscholing naar cruciale sectoren zoals de zorg, ICT, het onderwijs en de techniek door scholingsbudgetten gericht in te zetten. Daarnaast is het belangrijk om meer personeel aan te trekken voor sectoren met grote tekorten. Dat doen we door te starten met een grootschalige, landelijke wervingscampagne. Dat doen we ook door mensen die aan de zijlijn staan beter te begeleiden naar maatschappelijk cruciale beroepen. Volt wil dat de taakstelling van het werkbedrijf van het UWV op zo’n manier wordt aangepast dat deze vorm van begeleiding van mensen de hoofdtaak wordt. Zo zetten we meer mensen en middelen in op begeleiding terug naar de arbeidsmarkt en minder op fraudebestrijding.

Wil je een bijdrage leveren?

Als vrijwilliger kun je op allerlei vlakken bijdragen aan een nieuwe economie. Je kunt beleid helpen schrijven, het land in om gesprekken te voeren, of deelnemen aan interne discussies.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering