Standpunten / Nieuwe economie

Creëer een Eurozone+ budget

Volt wil dat er een Eurozone+ budget wordt gecreëerd. De daarvoor benodigde middelen verwerven we door Europese belastingen voor techbedrijven en multinationals. Hiermee kunnen 1) verschillende cyclische ontwikkelingen in de economie tussen landen gladgestreken worden, 2) Europese publieke investeringen gedaan worden in bijvoorbeeld transnationale energienetwerken op Europees niveau en 3) in tijden van crisis (denk aan corona) extra maatregelen getroffen worden in landen die dat zelf niet aankunnen. Ook landen buiten de eurozone zouden de mogelijkheid moeten hebben om aan dit budget deel te nemen, vandaar de naam ‘Eurozone+ budget’.

Wil je een bijdrage leveren?

Als vrijwilliger kun je op allerlei vlakken bijdragen aan een nieuwe economie. Je kunt beleid helpen schrijven, het land in om gesprekken te voeren, of deelnemen aan interne discussies.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering