Volt Rainbow

Ledenberaad: inspraak voor leden

Wat is een ledenberaad?

Simpel gezegd is het een inspraakbijeenkomst; een middel dat ingezet kan worden zodat leden meer inspraak krijgen over vraagstukken die binnen Volt spelen. Het is dus een specifieke vorm van participatie om leden te betrekken bij het beleidsproces. Het doel is dat leden meer zeggenschap krijgen over de politieke partij en het beleidsproces. Kortom, een participatie-instrument dat ingezet kan worden om meer citizen’s empowerment te creëren.

In onderstaande video leggen Maartje en Diederik uit wat een ledenberaad is.

Wat is het doel van een ledenberaad?

Het hoofddoel van een ledenberaad is democratisch: transparantie, legitimiteit en zeggenschap, zodat, naast de verkiezingen, leden meer zeggenschap krijgen over de politieke partij en het beleidsproces. Dit proces moet transparant en legitiem zijn. Citizen’s empowerment kan door middel van verschillende participatie-instrumenten versterkt worden, een ledenberaad is één van die instrumenten. Het Volt-beleid weerspiegelt zodoende de perspectieven van de leden, oftewel de leden zijn terug te zien in de standpunten van Volt.

Vraagstuk

Het vraagstuk dat wordt besproken bij een beraad is cruciaal. Het vraagstuk hangt namelijk samen met de andere factoren binnen een beraad. Een beraad wordt georganiseerd voor complexe vraagstukken. Dat betekent dat het een maatschappelijk vraagstuk is die niet aangepakt kan worden met alleen kennis, maar juist de verschillende perspectieven van de samenleving nodig heeft.

De selectieprocedure

De ambitie is om het gehele systeem, dus alle belangrijke actoren binnen het vraagstuk, binnen een beraad te hebben. Volt leden zijn niet 100% representatie aan Nederland; voor een ledenberaad betekent dit dat we een zo divers mogelijke groep proberen te bereiken en zodoende aanwezig is op het ledenberaad. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een lotingsprocedure. Bij dit proces worden parameters opgesteld die belangrijk zijn voor het vraagstuk. Daarnaast streven we naar onze idealen. Een voorbeeld hiervan is dat we streven naar 50/50 man, vrouw of anders, ook al is dit niet de verhouding op dit moment binnen onze partij. 

Mocht je niet zijn ingeloot kun je je aanmelden om op de reservelijst te komen. Zo is er een kans dat je toch mee kunt doen. Bovendien worden niet-ingelote leden wel betrokken bij het proces. Ieder lid krijgt de mogelijkheid om aan te aangegeven welk onderwerp prioriteit heeft en wat voor soort informatie meegenomen zou moeten worden tijdens het ledenberaad.

Een deliberatieve democratie

Een ledenberaad maakt gebruik van een deliberatief proces. Dit betekent dat leden samen de dialoog aangaan over een maatschappelijk relevant vraagstuk. De dialoog is een machtsvrije dialoog: iedereen is gelijkwaardig. In kleine groepjes delibereer je over het vraagstuk, ga je op zoek naar gezamenlijke doelen en kom je uiteindelijk tot aanbevelingen.

Inbedding

Het vraagstuk wordt gekoppeld aan een (beleids)vraagstuk. De inbedding van het vraagstuk is cruciaal. Dat wil zeggen dat van te worden het belang van het ledenberaad duidelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt het mandaat helder geformuleerd en wordt een overeenkomst opgesteld. Op deze manier staat vast wat de vervolgstappen zijn nadat de aanbevelingen zijn geformuleerd.

De drie fases binnen een ledenberaad

De belangrijke factoren van een beraad zijn hierboven benoemd. Deze factoren passen binnen de drie fasen van een beraad: de lerende, delibererende en beslissende fase. In de lerende fase ontvang je basisinformatie om zo te kunnen meepraten tijdens de dialoog. Daarnaast creëert het een gelijk speelveld voor iedereen. Het kan onwennig voelen om mee te moeten praten over een complex onderwerp, daarom zorgen wij dat je inhoudelijk op de hoogte gesteld wordt met behulp van basisinformatie en experts. Tijdens de delibererende fase ga je in groepjes in gesprek over het vraagstuk en worden aanbevelingen geformuleerd. De dialoog wordt gedaan met behulp van een gespreksbegeleider zodat het proces begeleid wordt en er altijd mogelijkheid is om vragen te stellen. In de laatste, beslissende, fase wordt er gestemd over de gevormde aanbevelingen. Als men het eens is met de aanbevelingen, worden die opgenomen in het ledenakkoord. Het eindproduct van een ledenberaad is dus een ledenakkoord.

Toekomstdoelen

We hebben ons eerste ledenberaad-experiment gehad. Leren en verbeteren blijft natuurlijk altijd belangrijk. Het toekomstbeeld is ledenfora op elk niveau: lokaal, nationaal en Europees. Als lid kan je zodoende zelf het initiatief nemen om een ledenberaad te organiseren.

Afgelopen ledenberaad

Eerste nationaal ledenberaad op 30 april 2022 in Den Haag

We willen jullie bedanken voor de geestdrift waarmee iedereen zich voor het eerste ledenberaad heeft ingezet. 

  • Het themavraagstuk: Europese Unie van de 21e eeuw - Europese parlementaire democratie en Europese veiligheid

  • De experts: Mendeltje van Keulen, Bart Kleinsma en Alexandra Pouwels 

  • Het ledenakkoord

Vrijwilligersvacature

Zou je het gaaf vinden om mee te helpen bij het organiseren van het volgende ledenberaad, dan kan dat! We zoeken mensen die kennis hebben over beraden, het leuk vinden om evenementen te organiseren of die als gespreksbegeleider zouden willen optreden. Neem contact op met Maartje Huernink via [email protected].

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij [email protected].